google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 25.04.2018
  1 USD
  3.4548
  0.0147
  1 EUR
  4.2159
  0.0179
  1 CHF
  3.5193
  0.0035
  1 GBP
  4.8218
  0.0216
  1 RUB
  0.0560
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Organizacja

  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości - logo

  Kongres Założycielski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości odbył się w Rydzynie w dniach 30 i 31 maja 1998r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu z dniem 02.09.1998. Swoim działaniem Stowarzyszenie obejmuje obszar całego kraju. Siedzibą jest miasto Rydzyna k/Leszna. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U nr 20 , poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o postanowienia Statutu, z którym można się zapoznać na naszej stronie.

  Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:

  • kształtowanie oczekiwanego wizerunku zarządcy nieruchomości w społeczeństwie,
  • dbałość o właściwy poziom etyki zawodu zarządcy nieruchomości,
  • obrona interesów zawodowych zarządców nieruchomości,
  • ochrona zasad konkurencji rynku zarządzania nieruchomościami
  • działalność oświatowa z zakresu zarządzania nieruchomościami,
  • prowadzenie badań, studiów i poradnictwa z w/w zakresu.


  Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

  • popularyzację wiedzy o zawodzie i zadaniach zarządcy w formie organizowanych konferencji, w publikowanych wydawnictwach i artykułach w czasopismach,
  • organizowanie wszelkiego rodzaju szkoleń dla kandydatów na zarządców i dla licencjonowanych zarządców,
  • współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi problematyką nieruchomości,
  • opiniowanie projektów przepisów i ustaw dotyczacych sfery prawa lokalowego, właścicielskiego, nieruchomości itp.
  • opracowywyanie opinii i ekspertyz na potrzeby Stowarzyszenia,
  • przynależność do innych ogólnokrajowych organizacji zarządców (Federacji) w celu skonsolidowania działań w sferze swojej działalności,
  • prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w celu pozyskania środków służacych wspieraniu działalności statutowej Stowarzyszenia.


  Członkowie Stowarzyszenia: Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna. Osoba prawna może uzyskać przynależność wyłącznie jako członek wspierający, nie posiadający biernego prawa wyborczego. Więcej na ten temat na podstronie "jak zostać członkiem". W celu realizacji zadań w terenie Zarząd Główny może powoływać jednostki terenowe, jakimi są Oddziały Stowarzyszenia. Oddziały mogą, po zarejestrowaniu w Sądzie, uzyskać osobowość prawną. Oddział jest tworzony na wniosek co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.


  Władzami krajowymi Stowarzyszenia są:

  • Walne Zebranie Członków (Delegatów),
  • Zarząd Główny,
  • Główna Komisja Rewizyjna,
  • Główny Sąd Koleżenski.

  Odpowiednie do w/w władz powoływane są władze na szczeblach Oddziałów. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch Członków odpowiedniego zarządu.

  Więcej na www.oszn-rydzyna.pl

  Powrót do listy
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.