Artykuł Dodaj artykuł

Warszawa Bemowo – NC Investment wygrywa przetarg. Skończy się komunikacyjna udręka osiedla Górce Nowe

Holding NC Investment wygrał przetarg Urzędu Dzielnicy Bemowo na „Opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Marynin wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.  

Warszawa Bemowo – NC Investment wygrywa przetarg  Skończy się komunikacyjna udręka osiedla Górce Nowe

Holding NC Investment wygrał przetarg Urzędu Dzielnicy Bemowo na „Opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Marynin wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.

Rozstrzygnięcie przetargu ma duże znaczenie dla osiedla Górce Nowe leżącego w bardzo rozległym kwartale ulic Górczewskiej, Powstańców Śląskich, Dywizjonu 303 i od wschodu zamkniętego linią kolejową. W kwartale tym leży 20 innych ulic z miejscami gęstą zabudową jedno- i wielorodzinną oraz z placówkami oświatowymi i kulturalnymi. Dzięki przetargowi osiedle otrzyma nową ok. 700-metrową drogę. Stopniowe odcinanie mieszkańców osiedla od komunikacji z Warszawą stało się przedmiotem napięć społecznych, a wreszcie interpelacji jednego z radnych dzielnicy.

W związku z zamknięciem na trzy lata pobliskiego odcinka ul. Górczewskiej (z powodu budowy metra) i tak już bardzo trudny i pokrętny wyjazd z Górców Nowych oraz przedostanie się do innych części Warszawy stało się jeszcze trudniejsze. Dodatkowo problemy komunikacyjne osiedla spowodowała niegdysiejsza likwidacja przejazdu przez tory kolejowe i tym samym przecięcie na pół bez drożności największej na osiedlu ulicy Marynin. Pod dużą presją społeczną problem ten urząd dzielnicy postanowił rozwiązać jak najszybciej.

W wygranym przez NC Investment przetargu oceniano doświadczenie projektantów, czas realizacji przedmiotu zamówienia i cenę. Wśród trzech złożonych ofert pod każdym z tych względów oferta holdingu była najkorzystniejsza. Budżet zamawiającego wynosił 432 288 zł, natomiast zwycięska oferta opiewała na sumę 307,5 tys. zł. Realizacja zamówienia składa się z trzech etapów: przygotowania dokumentacji projektowej ZRID Marynin (z mocy specustawy drogowej); zaprojektowania ciągu pieszo-jezdnego; zaprojektowania dla MPWiK sieci wodociągowej i kanału ogólnospławnego długości ponad jednego kilometra. NC Investment zobowiązał się do przygotowania dokumentacji części drogowej do 31 marca 2018 r., natomiast części dla MPWiK poza zakresem drogowym do 6 listopada 2018 r.

Przetarg komentuje prezes NC Investment Piotr Laszkiewicz: „Na rynku inwestycyjnym postrzega się nas zazwyczaj jako holding deweloperski, tymczasem nasz potencjał jest bardziej wszechstronny. Dysponujemy doświadczonymi zespołami projektowymi wysoce konkurencyjnymi cenowo i zdolnymi do realizacji bardzo różnych projektów budowlanych. Cieszymy się, że odmienimy w jakiejś mierze życie osiedla Górce Nowe, ponieważ jest ono obecnie fatalnie skomunikowane z miastem, a prowizoryczna droga wiodąca z tego osiedla do ul. Dywizjonu 303 jest tylko drogą utwardzoną, niewydzieloną i nierówną. Stan ten radykalnie zmieni się po budowie nowej infrastruktury komunikacyjnej naszego projektu. Rzec by można – kto zaprojektowałby to lepiej, z większą wrażliwością na potrzeby mieszkańców i kto zająłby się lepiej koordynacją pracy różnych branż, jeśli nie firma o profilu inwestycyjno-deweloperskim na co dzień musząca prowadzić takie kompleksowe projekty na własnych budowach? Silnie zatem podkreślam fakt, iż przedstawiliśmy ofertę z najkrótszym czasem realizacji budowy oraz najkorzystniejszą cenowo. Nie są jeszcze znane warunki przetargu na realizację naszego projektu, ale nie wykluczam, że staniemy także i do tego przetargu”.

Podobne artykuły