Artykuł Dodaj artykuł

Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2019 r.

08-10-2019, 00:00

W III kwartale 2019 roku Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. sprzedała 937 lokali netto: 588 w Warszawie, 219 w Trójmieście i 130 we Wrocławiu, co oznacza o 12 % więcej niż w II kwartale 2019 roku. Ponadto w minionym kwartale Grupa przekazała 839 lokali (+43% r/r). Narastająco w okresie 1-3Q 2019 Grupa sprzedała 2 699 lokali (+4% r/r) i przekazała 2 494 lokali (+23% r/r).

Największą kwartalną sprzedaż Grupa odnotowała na warszawskich projektach: Wilno (143 lokale), Osiedle Port Żerań (126 lokali) i Marina 2 (91 lokali). Największa ilość przekazań miała miejsce na następujących projektach: Regaty 7 (205 lokali), Osiedle Cybernetyki (199 lokali) i Osiedle Forma (116 lokali) w Warszawie oraz Księże Nowe (119 lokali) we Wrocławiu.

W III kwartale 2019 roku obserwowaliśmy na rynku mieszkaniowym wolniejszy niż w I połowie roku wzrost cen mieszkań, przy utrzymującym się wciąż wysokim popycie, wspieranym przez wiele czynników makroekonomicznych.

Sytuacja na rynku pracy, znaczący wzrost wynagrodzeń oraz utrzymujące się niskie stopy procentowe, wpływały na dalszą poprawę sytuacji finansowej kupujących. Sprzyjało to zaciąganiu przez nich kredytów hipotecznych o wyższych wartościach, przeznaczonych na zakup większych lokali, o podwyższonym standardzie. Zakupy za gotówkę, podobnie jak w poprzednich kwartałach, stanowiły ok. 40 % sprzedaży w Dom Development S.A.

Ceny działek pozostawały na bardzo wysokim poziomie, wpływając na ograniczenie ogólnej liczby transakcji na rynku, co skutkować może zmniejszeniem przyszłej podaży. Jednak, bardzo dobra sytuacja finansowa, niski poziom zadłużenia oraz silny bank ziemi, umożliwiają nam rozważnie wybierać nowe grunty, jak również finalizować transakcje na korzystnych warunkach.

W minionym kwartale, sytuacja na rynku wykonawczym nie uległa znaczącym zmianom. Pozytywnym, utrzymującym się zjawiskiem była dalsza stabilizacja cen materiałów i usług budowlanych. Jako silny finansowo i godny zaufania kontrahent, podejmujemy współpracę tylko z najlepszymi podwykonawcami.

Grupa Kapitałowa Dom Development S.A., za sprawą bardzo dobrego rozpoznania rynku i potrzeb kupujących, umiejętnie dostosowuje do nich swoje produkty, adresując je do wszystkich osób szukających lokali o wysokiej jakości. Pozwala to nam na utrzymanie mocnej sprzedaży, na wszystkich rynkach naszej działalności.

III kwartał przyniósł kolejne dobre wyniki, potwierdzające wiodącą pozycję Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. na rynku mieszkaniowym. Z optymizmem oczekujemy końcowych wyników za 2019 rok – mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development SA

Podobne artykuły