Księgarnia

Akustyka w budownictwie - okładka
Autor:

Cena: 79,00 pln

Metodyka planowania w zarządaniu nieruchomościami - okładka
Autor:

Cena: 45,00 pln

Architektura Urbanistyka Nauka - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Książka Obiektu Budowlanego - okładka
Autor:

Cena: 569,00 pln

 Zrównoważone budynki biurowe - okładka
Autor:

Cena: 89,00 pln

Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych - okładka
Autor:

Cena: 50,00 pln

 Inteligentny budynek. Poradnik projektanta, instalatora i użytkownika - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Projektowanie realizacji budowy - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wyd. 1 - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Grzyby w budynkach. Zagrożenia, ochrona, usuwanie. - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Dokumentacja eksploatacji i remontu budynków - okładka
Autor:

Cena: 65,00 pln

Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu - okładka
Autor:

Cena: 99,00 pln

Przetargi

2020-07-09 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania „Montaż wraz z posadowieniem hangaru typu lekkiego M-28” w kompleksie K-6031 w Mińsku Mazowieckim
2020-07-09 Zalożenie bazy danych BDOT500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Jeżów Sudecki
2020-07-09 Modernizacja kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
2020-07-08 Opracowanie dokumentacji dla nieruchomości przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego.
2020-07-08 Utrzymanie terenów zielonych pasów drogowych wraz z przyległymi do nich chodnikami i przystankami komunikacyjnymi na terenie miasta Działdowo.
2020-07-08 Wykoszenie roślinności zielnej oraz odrośli wierzbowych w rezerwacie przyrody „Bocheńskie Błoto” wraz z usunięciem i zagospodarowaniem biomasy w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”
2020-07-07 Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz projektu stałej organizacji ruchu dla inwestycji pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów (ul. Wojska Polskiego) w m. Lubartów
2020-07-07 Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych na rozbudowę ulicy Błotnej w Łomiankach na odcinku od ul. Przy Jeziorze do ul. Drewnianej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa ulicy Błotnej” nr 2020/20 oraz rozbudowę ulicy Przy Jeziorze w Łomiankach na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Błotnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze” nr 2020/21.

Partnerzy

###
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (...
###
infoPraca.pl
###
CBE Polska - Center for Business Education
###
Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynaje...
###
Targi Kielce S.A.
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
###
Expo Silesia
###
Grupa MTP