Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Dokumentacja eksploatacji i remontu budynków

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Stron: 51
Data wydania: 2015-05-05
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 83-8-82-8571-8


Wersja papierowa: 65,00 PLN

Data wydania:

05-05-2015

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Publikacja jest zbiorem wypełnialnych na komputerze dokumentów (protokołów kontroli, odbioru, etc.) wraz z praktycznym komentarzem ułatwiającym zarządzanie budynkiem. W treści znajdą Państwo również wymagane przepisami terminy kontroli i przeglądów jak również ich zakres i podstawy prawne.

W publikacji znajdą Państwo:

  • dokumentację użytkowania
  • dokumentację eksploatacyjną
  • przeprowadzanie przeglądów roboczych
  • plan potrzeb remontowych, konserwacyjnych, ulepszeniowych
  • odbiór robót budowlanych

Korzyści

  • łatwość użytkowania dzięki unikalnej formie (dokument elektroniczny w formacie pdf z wypełnianymi formularzami).
  • kompleksowe ujęcie najważniejszych zagadnień, dzięki czemu unikną Państwo wertowania różnych książek w poszukiwaniu pożądanej informacji.
  • zestaw praktycznych formularzy z możliwością wypełnienia na komputerze lub ręcznie.
  • praktyczną formę publikacji elektronicznej i przejrzysty układ ułatwiający szybkie znalezienie interesującego zagadnienia.
  • fachowość publikacji zapewniona przez autorkę – Bożenę Domańską-Skorupa - specjalistę i praktyka, licencjonowanego zarządcę nieruchomości, wykładowcę prawa budowlanego oraz zasad obsługi technicznej zasobów mieszkaniowych.

Spis treści: 

1. Informacje

1.1. Spis treści

1.2. Informacje o autorze

1.3. Wykaz piktogramów

2. Wstęp

3. Dokumentacja użytkowania

4. Dokumentacja eksploatacyjna

4.1. Przeprowadzanie okresowych kontroli

4.1.1. Okresowa kontrola sprawdzenia stanu technicznego

4.1.2. Okresowa kontrola sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania

4.1.3. Kontrola instalacji gazowej

4.1.4. Kontrola przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

4.1.5. Kontrola instalacji piorunochronnej

4.1.6. Kontrola i pomiary instalacji elektrycznych

4.1.7. Kontrola urządzeń dźwigowych

5. Przeprowadzanie przeglądów roboczych

5.1. Przegląd instalacji elektrycznych i piorunochronnych

5.2. Przeglądy robocze

5.3. Wiosenny przegląd placów zabaw i innych elementów małej architektury

5.4. Przegląd instalacji centralnego ogrzewania przed sezonem grzewczym

6. Plan potrzeb remontowych, konserwacyjnych, ulepszeniowych

7. Odbiór robót budowlanych

8. Bibliografia

 

Brak załączników
Brak prenumeraty