Artykuł Dodaj artykuł

Zrób sobie urlop od kredytu hipotecznego

Wakacje to czas urlopu, podczas którego odpoczywamy od pracy i obowiązków domowych. To również doskonały moment, aby chociaż na chwilę odpocząć od kredytu hipotecznego.

Wakacje to czas urlopu, podczas którego odpoczywamy od pracy i obowiązków domowych. To również doskonały moment, aby chociaż na chwilę odpocząć od kredytu hipotecznego.

Zaciągając kredyt hipoteczny nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy może nastąpić trudniejszy finansowo okres w życiu, kiedy to rata kredytu hipotecznego będzie za dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Banki przygotowały rozwiązania takich problemów, stąd w wielu z nich istnieje możliwość czasowego zawieszenia spłaty raty kredytu. Wakacje kredytowe są rozwiązaniem pomocnym w przypadku konieczności sfinansowania nieprzewidzianych lub ponadprogramowych wydatków, albo kiedy sytuacja życiowa sprawia, że nie można opłacić raty.

Jakie wakacje?

Karencja w spłacie kredytu jest narzędziem bardzo powszechnym i występuje w większości banków. Rozwiązanie to jest zapisane w umowie kredytowej lub regulaminie i nie jest obciążone ewentualnymi dodatkowymi kosztami. Aby z niego skorzystać wystarczy złożyć wniosek do banku. Warto jednak pamiętać, że wymagane jest zawiadomienie banku w odpowiednim terminie. - Niedopuszczalne jest złożenie wniosku od wakacje kredytowe tuż przed terminem płatności raty. Najczęściej wymagany jest minimum 7-dniowy termin, warto jednak sprawdzić jak to wygląda w naszym banku – tłumaczy Michał Krajkowski, analityk Domu Kredytowego Notus.
Długość wakacji kredytowych zależy od banku. Tutaj nie ma obowiązującej narzuconej reguły. Zazwyczaj banki zezwalają na karencję w spłacie od jednego do sześciu miesięcy. Jednak najczęściej banki dopuszczają możliwość niezapłacenia tylko jednej raty. Nieliczne z nich, np. Pekao SA rozumieją, że dłuższy odpoczynek pozwala łatwiej rozwiązać problemy i wrócić do stabilności finansowej. Jednak zdarzają się również instytucje, które nie stosują wakacji kredytowych, należy do nich m.in. Deutsche Bank, ING Bank Śląski czy BGŻ.

- Jeśli zaś chodzi o częstotliwość zawieszenia spłat, to w części banków wakacje kredytowe przysługują raz w roku, w innych natomiast jedynie raz lub dwa w całym okresie kredytowania. Niektóre instytucje kredytujące zezwalają na taką opcję jedynie w wyjątkowych okolicznościach, jak na przykład utrata pracy – dodaje Krajkowski, analityk Domu kredytowego Notus.

Opłaca się odpoczywać?

Należy pamiętać, że wakacje kredytowe kiedyś się kończą, a takie rozwiązanie oznacza tylko zawieszenie płatności, a nie całkowite jej uniknięcie. Najczęściej kredytobiorca zwolniony jest ze spłaty części kapitałowej raty, a odsetki nadal trzeba spłacać. Jednak kilka banków dopuszcza możliwość całkowitego zawieszenia spłaty – zarówno kapitału, ale także i odsetek. W przypadku kredytów w złotych, gdzie w początkowych ratach udział odsetek jest bardzo duży, zawieszenie spłaty kapitału spowoduje, że rata spadnie tylko o kilka procent, więc może to być tylko doraźne rozwiązanie

- W przypadku skorzystania z wakacji kredytowych niezapłacona kwota jest doliczana do salda zadłużenia. Dlatego, aby nie podnosić wysokości raty część banków oferuje po prostu wydłużenie okresu kredytowania o długość trwania wakacji. W niektórych zaś niezapłacone raty zostaną podzielone i doliczane do kolejnych rat, więc ich kwota będzie wyższa w kolejnych miesiącach – wyjaśnia ekspert Notusa.

Przeanalizujmy sytuację o ile zmieni się w drugiej sytuacji rata kredytu w wysokości 300 tysięcy złotych zaciągniętego na 30 lat, jeśli po 3 latach zdecydujemy się na zawieszenie jednej lub 6 rat. Dla kredytu w złotych przy oprocentowaniu 6% dotychczas płacona rata wynosi 1798 złotych. Zawieszenie spłaty części kapitałowej (358 złotych) spowoduje, że w kolejnych miesiącach raty wzrosną o 3 złote. Jeśli wakacje kredytowe będą trwały 6 miesięcy wówczas w pozostałym do spłaty okresie rata będzie wynosić 1812 złotych. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku zawieszenia spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli nie zostanie zapłacona tylko jedna rata wówczas w następnym miesiącu będziemy musieli zapłacić już 1810 złotych. Brak płatności przez 6 miesięcy będzie wiązał się z ratą wyższą o niemal 4 procent – będzie ona wynosić 1867 złotych.

Mniejsze zmiany rat są zauważalne w przypadku kredytu w euro. Przy założeniu, że kurs waluty przez cały okres nie ulega zmianie dla kredytu zaciągniętego na 30 lat, przy oprocentowaniu 3,25% rata będzie wynosić około 1405 złotych. Niezapłacenie jeden raty kapitałowej po 3 latach (około 585 złotych) będzie oznaczało podwyższenie kolejnych rat do poziomu 1408 złotych. W sytuacji niezapłacenia 6 kolejnych rat miesięczna płatność wzrośnie do poziomu 1422 złote. Większe zmiany są zauważalne, jeśli mamy możliwość zawieszenia spłaty całych rat. Nieopłacenie tylko jednej raty podwyższy płatność do poziomu 1413 złotych. Brak jakichkolwiek wpłat przez 6 kolejnych miesięcy będzie oznaczało podwyższenie raty o 40 złotych do poziomu 1445 złotych.

Jak sugeruje Michał Krajkowski z Notusa, stosowanie wakacji kredytowych może być sposobem na ograniczenie miesięcznych płatności, ale tylko na bardzo krótki czas. Jeśli chcemy na dłuższy czas obniżyć swoją ratę warto zastanowić się na wydłużeniem okresu kredytowania (oczywiście jeśli jest taka możliwość), ewentualnie nad zmianą waluty kredytu tak aby raty były niższe.

Poniższa tabela pokazuje maksymalny okres wakacji kredytowych, ich częstotliwość i rodzaj zawieszenia spłaty dla wybranych banków.

Bank                Długość wakacji (w miesiącach) Jak często można
skorzystać
Rodzaj zawieszenia spłaty
BZ WBK 6 Raz w okresie kredytowania Część kapitałowa
DnB Nord 2 Raz w roku; maksymalnie 3 razy w okresie kredytowania Część kapitałowa
Eurobank 1 Raz w roku Część kapitałowa
Lukas Bank 1 Raz w roku Część kapitałowa
Millennium 1 Raz w roku Cała rata
Nordea 1 Raz w roku Cała rata
Pekao SA 6 Raz na 5 lat; maksymalnie 2 razy w okresie kredytowania Cała rata
PKO BP 1 Raz w całym okresie kredytowania Cała rata
Polbank EFG 1 Raz w roku;
dodatkowo 2 razy do roku możliwość regulowania rat
Cała rata
Źródło: opracowanie własne Domu Kredytowego Notus

 

Podobne artykuły