Księgarnia

Akustyka w budownictwie - okładka
Autor:

Cena: 79,00 pln

Metodyka planowania w zarządaniu nieruchomościami - okładka
Autor:

Cena: 45,00 pln

Architektura Urbanistyka Nauka - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Książka Obiektu Budowlanego - okładka
Autor:

Cena: 569,00 pln

 Zrównoważone budynki biurowe - okładka
Autor:

Cena: 89,00 pln

Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych - okładka
Autor:

Cena: 50,00 pln

 Inteligentny budynek. Poradnik projektanta, instalatora i użytkownika - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Projektowanie realizacji budowy - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wyd. 1 - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Grzyby w budynkach. Zagrożenia, ochrona, usuwanie. - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Dokumentacja eksploatacji i remontu budynków - okładka
Autor:

Cena: 65,00 pln

Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu - okładka
Autor:

Cena: 99,00 pln

Przetargi

2020-09-18 Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Nowe życie Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno – Kulturalno - Usługowego” – etap I.
2020-09-18 Montaż windy w nowym szybie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie w formule zaprojektuj i wybuduj dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
2020-09-18 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych
2020-09-16 Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach zadania "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek"
2020-09-16 Opracowanie projektu do zmiany decyzji pozwolenia na budowę na inwestycję: budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Kluczach oraz drogi, miejsc postojowych i dojść pieszych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z systemem studni chłonnych, instalacji gazu, sieci oświetlenia zewnętrznego, rozbiórki budynku garażowego w miejscowości Klucze, na działce o nr ew.gr. 55/11 - w ramach realizacji zadania pn: „Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach”.
2020-09-15 Inwentaryzacja obiektów budowlanych MPRI sp. z o.o.
2020-09-15 Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej umożliwiającej wykonanie (a także późniejszą właściwą eksploatację) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - na działkach nr ewid.: 16956, 16958, 16959, 16960, 16961, 16964, 16977, 16981, 16982, 16983, 16984/2 położonych w miejscowości Nowy Targ dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miasta Nowy Targ”.
2020-09-15 Koszenie trawy, wycinka samosiewek z wysp centralnych rond, węzłów drogowych, rejonu zieleni izolacyjnej, poboczy dróg, rowów i skarp na terenie drogi Pszczyna – Racibórz

Partnerzy

###
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (...
###
infoPraca.pl
###
CBE Polska - Center for Business Education
###
Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynaje...
###
Targi Kielce S.A.
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
###
Expo Silesia
###
Grupa MTP