Księgarnia

Akustyka w budownictwie - okładka
Autor:

Cena: 79,00 pln

Metodyka planowania w zarządaniu nieruchomościami - okładka
Autor:

Cena: 45,00 pln

Architektura Urbanistyka Nauka - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Książka Obiektu Budowlanego - okładka
Autor:

Cena: 569,00 pln

 Zrównoważone budynki biurowe - okładka
Autor:

Cena: 89,00 pln

Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych - okładka
Autor:

Cena: 50,00 pln

 Inteligentny budynek. Poradnik projektanta, instalatora i użytkownika - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Projektowanie realizacji budowy - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wyd. 1 - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Grzyby w budynkach. Zagrożenia, ochrona, usuwanie. - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Dokumentacja eksploatacji i remontu budynków - okładka
Autor:

Cena: 65,00 pln

Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu - okładka
Autor:

Cena: 99,00 pln

Przetargi

2020-07-31 Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem dostosowania instalacji elektrycznej w systemie zaprojektuj i wykonaj dla budynku nr 66 przy ulicy Wojska Polskiego 86 – 90 w Poznaniu
2020-07-31 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków usytuowanych w Żyrardowie
2020-07-31 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich wraz z głęboką termomodernizacją budynku w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2020-07-30 Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Gminy Świebodzin z podziałem na 3 zadania
2020-07-30 Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów
2020-07-30 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy i przebudowy sieci dróg wewnętrznych, umożliwiających dojazd do gruntów rolnych, leśnych i zabudowań gospodarczych w miejscowości Hucisko w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. przysuski w ramach wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego ( EFRROW ) na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
2020-07-30 Opracowanie i wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla lokali mieszkalnych (pustostanów) nr 1 i 3 w budynku przy ul. Piotra Bardowskiego 4 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń
2020-07-30 Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń Działu Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium Diagnostycznego oraz Rehabilitacji przy ul. Piaskowej wraz z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów

Partnerzy

###
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (...
###
infoPraca.pl
###
CBE Polska - Center for Business Education
###
Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynaje...
###
Targi Kielce S.A.
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
###
Expo Silesia
###
Grupa MTP