Księgarnia

Akustyka w budownictwie - okładka
Autor:

Cena: 79,00 pln

Metodyka planowania w zarządaniu nieruchomościami - okładka
Autor:

Cena: 45,00 pln

Architektura Urbanistyka Nauka - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Książka Obiektu Budowlanego - okładka
Autor:

Cena: 569,00 pln

 Zrównoważone budynki biurowe - okładka
Autor:

Cena: 89,00 pln

Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych - okładka
Autor:

Cena: 50,00 pln

 Inteligentny budynek. Poradnik projektanta, instalatora i użytkownika - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Projektowanie realizacji budowy - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wyd. 1 - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Grzyby w budynkach. Zagrożenia, ochrona, usuwanie. - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Dokumentacja eksploatacji i remontu budynków - okładka
Autor:

Cena: 65,00 pln

Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu - okładka
Autor:

Cena: 99,00 pln

Przetargi

2020-01-24 Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Rabka-Zdrój w 2020 roku
2020-01-24 Usunięcie przyczyn i skutków zawilgocenia oraz skażenia mikrobiologicznego powietrza i ścian budynku Katedry i Zakładu Patofizjologii UMW przy ul. Chałubińskiego 6a we Wrocławiu
2020-01-24 „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Bodzentyn – etap I”.
2020-01-24 wykonywanie prac mających na celu utrzymanie i konserwację zabytkowego parku przy Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku, obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
2020-01-24 „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla „bike & ride” w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej”
2020-01-23 Opracowanie czterech dokumentacji projektowo – kosztorysowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadań: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3318W Wola Gałecka – Gałki, Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3302W Janów – Borkowice w m. Rudno, Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3338W Jabłonica – Smagów – Pawłów w km 7+534 w m. Niska Jabłonica, Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3338W Jabłonica – Smagów – Pawłów w km 7+416 w m. Niska Jabłonica
2020-01-23 Wykonanie operatów szacunkowych, inwentaryzacji i świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy
2020-01-22 Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca na budowie mostu na potoku „Dopływ spod Podlasu” w km 2+754 wraz z rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa”.

Partnerzy

###
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (...
###
infoPraca.pl
###
Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynaje...
###
Targi Kielce S.A.
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
###
Expo Silesia
###
Grupa MTP
###
CBE Polska - Center for Business Education