nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

Mieszkanie dla Młodych zwycięża w dużych miastach

Tylko 6 największych miast w Polsce (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań i Gdańsk) jest „odpowiedzialnych” za 1/3 wniosków złożonych w programie Mieszkanie dla Młodych.

Logo Dom Kredytowy NOTUSTylko 6 największych miast w Polsce (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań i Gdańsk) jest „odpowiedzialnych” za 1/3 wniosków złożonych w programie Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z oczekiwaniami, program koncentruje się głównie w dużych aglomeracjach. Od początku jego obowiązywania do końca maja 2014 roku w stolicach województw złożono 3834 wnioski, co stanowi ponad 53 procent ogółu.

Obowiązujące w MdM regulacje od samego początku preferowały duże miejscowości. Pierwszym czynnikiem, decydującym o dużo większym zainteresowaniu MdM w dużych miejscowościach, jest ograniczenie programu tylko do rynku pierwotnego. Jak wiadomo rynek deweloperski koncentruje się głównie w dużych aglomeracjach, a w mniejszych miejscowościach czasami trudno jest nabyć mieszkanie realizowane przez dewelopera. Biorąc pod uwagę także kryteria dotyczące powierzchni nieruchomości i jej ceny, okazuje się, że dostępność mieszkań w programie MdM, poza dużymi ośrodkami, w wielu województwach jest znikoma. Drugim czynnikiem ograniczającym program są limity cen ustalane w oparciu o komunikaty właściwych wojewodów. Podobnie jak w przypadku Rodziny na Swoim, także w obecnym programie wyznaczone limity bardzo ograniczają dostępność lokali, powodując, że często tylko w stolicy województwa udaje się znaleźć nieruchomość, która kwalifikuje się do dopłaty. Co prawda, w porównaniu z poprzednim rządowym programem, wprowadzono pośrednią kategorię odnośnie do limitu ceny, ale tylko w niewielkim stopniu poprawiło do dostępność programu. Gminy sąsiadujące ze stolicą województw często charakteryzują się cenami niewiele niższymi niż sąsiadująca stolica regionu i tam także nie zawsze udaje się znaleźć mieszkanie spełniające wymogi programu.

Gdańsk i Warszawa na czele

W ciągu 5 miesięcy tego roku najwięcej wniosków złożono w Warszawie oraz Gdańsku. W stolicy kraju o kredyt MdM ubiegało się 754 kredytobiorców, a w stolicy województwa pomorskiego 652 osoby. Przyczyny tak dużej liczby wniosków są jednak odmienne. W Warszawie, mimo iż limit ceny za metr kwadratowy jest relatywnie niski (5864,65 w I kwartale i 6126,90 w II kw.) działa efekt skali. Stołeczny rynek nieruchomości jest największy, realizuje się tu najwięcej inwestycji, stąd nawet przy względnie ograniczonej dostępności programu i tak zanotowano rekordowy w skali kraju wynik. W przypadku Gdańska o dużej liczbie wniosków zadecydowała także duża dostępność mieszkań. Limit na poziomie 5682,05 (I i II kwartał) powoduje, że zakupienie nieruchomości w MdM jest łatwiejsze niż w innych miejscowościach.

Pomorskie, mazowieckie i wielkopolskie to 50% wniosków

Uwzględniając całe województwa, a nie tylko ich stolice należy zauważyć, że 50 procent wniosków zostało złożonych tylko w 3 województwach. To kredytobiorcy w pomorskim, mazowieckim i wielkopolskim złożyli 3572 wnioski, co stanowi prawie połowę ogółu. Warto także zwrócić uwagę, że Poznań „odpowiada” tylko za nieco ponad 1/3 wniosków złożonych w regionie. Jest to duży wyjątek, gdyż w większości województw od 50 do ponad 90 procent wniosków zostało złożonych w stolicach. Główne miast regionu stanowi zdecydowaną mniejszość tylko w województwach śląskich i warmińsko-mazurskich.

Województwo Liczba wniosków Wartość dofinansowania wkładu
własnego w tys. zł
woj. dolnośląskie 582 12 490,46
w tym miasto Wrocław 278 6 488,09
woj. kujawsko-pomorskie 328 6 555,74
miasto Bydgoszcz 149 3 041,85
miasto Toruń 72 1 529,97
woj. lubelskie 179 3 516,19
miasto Lublin 127 2 727,82
woj. lubuskie 227 4 603,70
miasto Gorzów Wielkopolski 51 1 002,88
miasto Zielona Góra 118 2 403,18
woj. łódzkie 281 6 309,31
miasto Łódź 198 4 579,79
woj. małopolskie 461 10 853,44
miasto Kraków 292 7 107,20
woj. mazowieckie 1 203 29 911,05
miasto Warszawa 754 20 952,44
woj. opolskie 74 1 498,86
miasto Opole 41 834,68
woj. podkarpackie 132 2 557,48
miasto Rzeszów 81 1 683,10
woj. podlaskie 227 4 553,41
miasto Białystok 136 2 769,34
woj. pomorskie 1 266 31 418,69
miasto Gdańsk 652 16 811,42
woj. śląskie 318 6 388,55
miasto Katowice 90 1 987,90
woj. świętokrzyskie 84 1 817,23
miasto Kielce 78 1 731,09
woj. warmińsko-mazurskie 410 8 355,66
miasto Olsztyn 155 3 557,54
woj. wielkopolskie 1 103 25 556,47
miasto Poznań 385 9 581,40
woj. zachodniopomorskie 284 5 770,71
miasto Szczecin 167 3 485,40
Razem 7 159 162 156,96
 
Źródło: BGK

 


Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane, jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Dom Kredytowy NOTUS S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.