Artykuł Dodaj artykuł

Mieszkanie dla Młodych zwycięża w dużych miastach

Tylko 6 największych miast w Polsce (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań i Gdańsk) jest „odpowiedzialnych” za 1/3 wniosków złożonych w programie Mieszkanie dla Młodych.

Logo Dom Kredytowy NOTUSTylko 6 największych miast w Polsce (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań i Gdańsk) jest „odpowiedzialnych” za 1/3 wniosków złożonych w programie Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z oczekiwaniami, program koncentruje się głównie w dużych aglomeracjach. Od początku jego obowiązywania do końca maja 2014 roku w stolicach województw złożono 3834 wnioski, co stanowi ponad 53 procent ogółu.

Obowiązujące w MdM regulacje od samego początku preferowały duże miejscowości. Pierwszym czynnikiem, decydującym o dużo większym zainteresowaniu MdM w dużych miejscowościach, jest ograniczenie programu tylko do rynku pierwotnego. Jak wiadomo rynek deweloperski koncentruje się głównie w dużych aglomeracjach, a w mniejszych miejscowościach czasami trudno jest nabyć mieszkanie realizowane przez dewelopera. Biorąc pod uwagę także kryteria dotyczące powierzchni nieruchomości i jej ceny, okazuje się, że dostępność mieszkań w programie MdM, poza dużymi ośrodkami, w wielu województwach jest znikoma. Drugim czynnikiem ograniczającym program są limity cen ustalane w oparciu o komunikaty właściwych wojewodów. Podobnie jak w przypadku Rodziny na Swoim, także w obecnym programie wyznaczone limity bardzo ograniczają dostępność lokali, powodując, że często tylko w stolicy województwa udaje się znaleźć nieruchomość, która kwalifikuje się do dopłaty. Co prawda, w porównaniu z poprzednim rządowym programem, wprowadzono pośrednią kategorię odnośnie do limitu ceny, ale tylko w niewielkim stopniu poprawiło do dostępność programu. Gminy sąsiadujące ze stolicą województw często charakteryzują się cenami niewiele niższymi niż sąsiadująca stolica regionu i tam także nie zawsze udaje się znaleźć mieszkanie spełniające wymogi programu.

Gdańsk i Warszawa na czele

W ciągu 5 miesięcy tego roku najwięcej wniosków złożono w Warszawie oraz Gdańsku. W stolicy kraju o kredyt MdM ubiegało się 754 kredytobiorców, a w stolicy województwa pomorskiego 652 osoby. Przyczyny tak dużej liczby wniosków są jednak odmienne. W Warszawie, mimo iż limit ceny za metr kwadratowy jest relatywnie niski (5864,65 w I kwartale i 6126,90 w II kw.) działa efekt skali. Stołeczny rynek nieruchomości jest największy, realizuje się tu najwięcej inwestycji, stąd nawet przy względnie ograniczonej dostępności programu i tak zanotowano rekordowy w skali kraju wynik. W przypadku Gdańska o dużej liczbie wniosków zadecydowała także duża dostępność mieszkań. Limit na poziomie 5682,05 (I i II kwartał) powoduje, że zakupienie nieruchomości w MdM jest łatwiejsze niż w innych miejscowościach.

Pomorskie, mazowieckie i wielkopolskie to 50% wniosków

Uwzględniając całe województwa, a nie tylko ich stolice należy zauważyć, że 50 procent wniosków zostało złożonych tylko w 3 województwach. To kredytobiorcy w pomorskim, mazowieckim i wielkopolskim złożyli 3572 wnioski, co stanowi prawie połowę ogółu. Warto także zwrócić uwagę, że Poznań „odpowiada” tylko za nieco ponad 1/3 wniosków złożonych w regionie. Jest to duży wyjątek, gdyż w większości województw od 50 do ponad 90 procent wniosków zostało złożonych w stolicach. Główne miast regionu stanowi zdecydowaną mniejszość tylko w województwach śląskich i warmińsko-mazurskich.

Województwo Liczba wniosków Wartość dofinansowania wkładu
własnego w tys. zł
woj. dolnośląskie 582 12 490,46
w tym miasto Wrocław 278 6 488,09
woj. kujawsko-pomorskie 328 6 555,74
miasto Bydgoszcz 149 3 041,85
miasto Toruń 72 1 529,97
woj. lubelskie 179 3 516,19
miasto Lublin 127 2 727,82
woj. lubuskie 227 4 603,70
miasto Gorzów Wielkopolski 51 1 002,88
miasto Zielona Góra 118 2 403,18
woj. łódzkie 281 6 309,31
miasto Łódź 198 4 579,79
woj. małopolskie 461 10 853,44
miasto Kraków 292 7 107,20
woj. mazowieckie 1 203 29 911,05
miasto Warszawa 754 20 952,44
woj. opolskie 74 1 498,86
miasto Opole 41 834,68
woj. podkarpackie 132 2 557,48
miasto Rzeszów 81 1 683,10
woj. podlaskie 227 4 553,41
miasto Białystok 136 2 769,34
woj. pomorskie 1 266 31 418,69
miasto Gdańsk 652 16 811,42
woj. śląskie 318 6 388,55
miasto Katowice 90 1 987,90
woj. świętokrzyskie 84 1 817,23
miasto Kielce 78 1 731,09
woj. warmińsko-mazurskie 410 8 355,66
miasto Olsztyn 155 3 557,54
woj. wielkopolskie 1 103 25 556,47
miasto Poznań 385 9 581,40
woj. zachodniopomorskie 284 5 770,71
miasto Szczecin 167 3 485,40
Razem 7 159 162 156,96
 
Źródło: BGK

 


Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane, jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Dom Kredytowy NOTUS S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. 

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.