Artykuł Dodaj artykuł

Zmiany w MdM o krok bliżej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniający zasady programu „Mieszkanie dla Młodych”. Dzięki temu rodziny wielodzietne będą mogły otrzymać wyższe dopłaty. Ponadto dla części osób zniesiono ograniczenie wiekowe oraz zliberalizowano część ograniczeń.

 
Logo Notus Doradcy Finansowi
 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniający zasady programu „Mieszkanie dla Młodych”. Dzięki temu rodziny wielodzietne będą mogły otrzymać wyższe dopłaty. Ponadto dla części osób zniesiono ograniczenie wiekowe oraz zliberalizowano część ograniczeń.

Przyjęty projekt zmian dotyczy głównie ułatwień w uzyskaniu kredytu i dopłaty przez rodziny wielodzietne. W przypadku małżeństw i osób wychowujących co najmniej troje dzieci zniesione zostanie ograniczenie wieku. Przypomnijmy, że aktualnie o kredyt z dopłatą mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 35 roku życia. Po wejściu w życie zmian to ograniczenie będzie dotyczyło tylko osób samotnych oraz małżeństw, które nie mają dzieci lub mają ich mniej niż troje. W uprzywilejowanej pozycji rodziny z trójką dzieci będą także w kwestii wcześniejszego posiadania innej nieruchomości mieszkaniowej. Zgodnie z przepisami, dzisiaj w programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać tylko te osoby, które zarówno w chwili obecnej, jak i w przeszłości nie posiadały żadnego mieszkania czy domu. Zniesienie tego ograniczenia umożliwi rodzinom z trójką dzieci zamianę mieszkania i uzyskanie dzięki rządowemu programowi dopłaty do wkładu własnego.

Przyjęty projekt ustawy zwiększa także poziom dopłat. Dzisiaj, osoby bezdzietne mogą otrzymać 10 procent wartości nieruchomości, a w sytuacji, gdy w rodzinie jest co najmniej 1 dziecko wówczas dopłata wyniesie 15 procent. Po zmianach dla osób bezdzietnych lub wychowujących jedno dziecko nic się nie zmieni. Jednak rodziny z dwójką dzieci otrzymają 20 procent dopłaty, a z trójką lub więcej 30 procent. Ponadto dla rodzin z trójką dzieci zmienią się zasady obliczania dopłaty. Dotychczas dopłata przysługuje maksymalnie do 50 metrów kwadratowych nieruchomości, po zmianach dla największych rodzin będzie to 65 metrów kwadr. Takie zmiany oznaczają, że rodziny z dwójką dzieci uzyskają o 33 procent, a rodziny z trójką dzieci nawet o 160 procent więcej w stosunku do kwot wypłacanych dzisiaj.

Tabela 1. Maksymalny poziom dopłaty wg projektu ustawy
Rodzaj kredytobiorcy Liczba dzieci Dopłata
Małżeństwo 0 10%
1 15%
2 20%
3 lub więcej 30%
Osoba samotnie wychowująca dzieci 1 15%
2 20%
3 lub więcej 30%
Singiel  - 10%
Źródło: opracowanie Notus Doradcy Finansowi na podstawie projektu ustawy

Uwaga: Dla singla i osób wychowujących 1 lub 2 dzieci dopłata przysługuje do maksymalnie 50 metrów kwadratowych. Dla osób z 3 dzieci dopłata będzie przysługiwać do 65 metrów kw.

Wcześniejsza spłata kredytu to zwrot dopłaty

Projekt ustawy przewiduje także sankcję za wcześniejszą, przedtermiową spłatę kredytu. W myśl dotychczas obowiązujących przepisów zwrot dopłaty był wymagany w przypadku sprzedaży mieszkania w ciągu 5 lat od jego nabycia, jednak kredyt można spłacić nawet następnego dnia po jego uruchomieniu. Po wejściu w życie zmian, wcześniejsza spłata będzie także ograniczona przez 5 lat od nabycia mieszkania.

Budowa ze spółdzielnią mieszkaniową? Tak

Do kategorii inwestycji akceptowanych w MdM dodane zostaną także te realizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe w oparciu o ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, a nie ustawę deweloperską. Obecnie, jeśli w trakcie budowy wnosimy wkład budowlany i na etapie wniosku kredytowego niemożliwe jest podanie ostatecznych kosztów budowy i ceny metra kwadratowego niemożliwe jest także zaciągniecie kredytu z dopłatą. Po zmianach część wyłączonych z programu inwestycji będzie mogło być sfinansowane kredytem z dopłatą.

Sejm, Senat, Prezydent, Dziennik Ustaw

Zgodnie z procedurą legislacyjną projekt ustawy trafi teraz do Sejmu. To od tempa prac parlamentu zależy, kiedy przyjęta ustawa trafi na biurko Prezydenta do podpisu. W projekcie zapisano 14 dniowe vacatio legis, co oznacza, że, aby przepisy weszły w życie w zapowiadanym terminie 1 lipca musi zostać ogłoszona w Dzienniku Ustaw najpóźniej w połowie czerwca. Zatem wszystkie osoby zainteresowane zmianami powinny szczególnie kibicować parlamentarzystom w szybkim przeprocesowaniu przyjętego przez rząd projektu.


Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane, jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Dom Kredytowy NOTUS S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

Podobne artykuły