Artykuł Dodaj artykuł

Atlas Estates: komentarz do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Rok 2010 był kluczowy dla Atlas Estates, głównie na rynku polskim, na którym Spółka skupia swoją działalność. Dzięki przeprowadzonym zmianom, zarówno organizacyjnym jak i strategicznym, Atlas Estates udało się osiągnąć swoje cele w wielu obszarach.

Rok 2010 był kluczowy dla Atlas Estates, głównie na rynku polskim, na którym Spółka skupia swoją działalność. Dzięki przeprowadzonym zmianom, zarówno organizacyjnym jak i strategicznym, Atlas Estates udało się osiągnąć swoje cele w wielu obszarach. Spółka w trakcie 2010 roku:  
 

 • Przekroczyła po raz pierwszy próg 100 mln euro przychodów w jednym roku;
   
 • Sprzedała łącznie 163 mieszkania i apartamenty w swoich dwóch projektach: Platinum Towers oraz Capital Art Apartments;
   
 • Ukończyła jedną inwestycję, tj. II etap Capital Art Apartments z łącznie 300 mieszkaniami;
 • Spłaciła kredyt zaciągnięty na inwestycję Capital Art Apartments, którego wartość wyniosła 12,8 miliona euro;
   
 • Zrezygnowała z notowań na rynku Londyńskiej Giełdy AIM, co zostało osiągnięte na podstawie specjalnej uchwały podjętej przez Radę Dyrektorów, która jednoczenie została zatwierdzona podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
   
 • Mianowała nowych kluczowych menadżerów. Wśród nowo powołanych osób w firmie znaleźli się Rueven Havar, który objął stanowisko Prezesa oraz Ziv Zviel, Dyrektor Finansowy Atlas Management Company.

Łącznie przychody Atlas Estates rozpoznane w 2010 roku wyniosły 100,7 mln euro a zysk brutto ze sprzedaży 20,5 mln euro. Ponadto Spółka w minionym roku zanotowała stratę za rok na poziomie 12,4 mln euro a jej zysk za rok po wyłączeniu strat z tytułu przeszacowania wartości nieruchomości inwestycyjnych  wyniósł 3,8 mln euro. 

Prowadząc działalność inwestycyjną i zarządczą w Europie Środkowo-Wschodniej w segmentach nieruchomości biurowych, hotelowych i mieszkaniowych, Atlas Estates koncertuje się na polskim rynku. To właśnie w Warszawie Spółka zaplanowała rozpoczęcie w 2011 roku trzech nowych projektów mieszkaniowych, w wyniku których powstanie w sumie blisko 700 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 44,500 m2. Sprzedaż w pierwszym z projektów - ConceptHouse Mokotów z łącznie 160 mieszkaniami, rozpoczęła się już w marcu. Drugi z projektów, zlokalizowany na warszawskim Żoliborzu Spółka planuje rozpocząć w II kwartale, a ostatni – w dzielnicy Wola, w przeciągu kolejnych miesięcy. W 2011 roku Atlas Estates opracuje również ostateczną koncepcję dotyczącą wieży HPO, która ma powstać w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej. W wieży tej, która jednocześnie będzie jednym z najwyższych warszawskich budynków, cześć dostępnej powierzchni przeznaczona zostanie na apartamenty mieszkalne, a cześć na biura. Ponadto rozważana jest również opcja przeznaczenia części powierzchni HPO na 3-gwiazdkowy hotel.

„W 2010 udało nam się poprawić wszystkie główne wskaźniki finansowe. Dzięki przekazaniu naszym klientom ponad 500 mieszkań w Warszawie oraz w świetle poprawiającej się w Polsce sytuacji na rynku nieruchomości, zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie w roku 2011 kilku nowych projektów inwestycyjnych. Wierzymy, że nasza szeroka oferta, zarówno pod względem lokalizacyjnym jak również architektonicznym, będzie postrzegana przez potencjalnych klientów jako bardzo atrakcyjna. Rozważamy również zaistnieć na rynku centrów handlowych, co poszerzy naszą działalność o kolejny ważny segment ” – powiedział Rueven Havar, Prezes  Atlas Management Company.

„Nowy zarząd kieruje spółką dopiero od sześciu miesięcy, a dzięki skupieniu się na realizacji ściśle określonych celów już udało się nam osiągnąć widoczną poprawę wyników. Koncentracja na polskim rynku, jak również podjęcie działań zmierzających do znaczącej redukcji kosztów, przyniosły zamierzony efekt” - dodał Prezes.

Podobne artykuły