Artykuł Dodaj artykuł

Raport – rynek pierwotny w Olsztynie

redNet Consulting przyjrzał się rynkowi nieruchomości w Olsztynie. W IV kwartale 2010 roku sprzedało się ponad 100 mieszkań. Prawie 90% z nich zostało wybudowanych w segmencie popularnym.

redNet Consulting przyjrzał się rynkowi nieruchomości w Olsztynie. W IV kwartale 2010 roku sprzedało się ponad 100 mieszkań. Prawie 90% z nich zostało wybudowanych w segmencie popularnym.

W strukturze oferty lokale w już ukończonych inwestycjach stanowiły 26,4%. Kolejne 68,8% podaży to mieszkania, które zostaną ukończone w 2011 roku. Wśród nich ponad 28% udział w ofercie miały lokale z terminem realizacji wyznaczonym na II kwartał 2011 roku a prawie 20% to mieszkania w inwestycjach przeznaczonych do ukończenia w III kwartale 2011 roku.

Ponad 17% oferty zostanie oddana do użytku w ostatnim kwartale bieżącego roku. Niewiele było natomiast mieszkań w projektach na bardzo wczesnym etapie realizacji, w których będzie można zamieszkać dopiero w 2012 roku.

Termin realizacji liczba lokali udział
oddane przed 2010 38 6,1%
I kwartał 2010 0 0,0%
II kwartał 2010 0 0,0%
III kwartał 2010 73 11,7%
IV kwartał 2010 54 8,6%
I kwartał 2011 24 3,8%
II kwartał 2011 177 28,3%
III kwartał 2011 123 19,8%
IV kwartał 2011 107 17,1%
I kwartał 2012 30 4,8%
ogółem 626 100,0%

Tabela: Struktura oferty nowych mieszkań w Olsztynie na koniec IV kwartału 2010 według terminu realizacji; Źródło: redNet Consulting

W Olsztynie w IV kwartale 2010 roku sprzedało się nieco ponad 100 lokali (w ujęciu netto), w sprzedaży na początku analizowanego okresu dostępnych było ponad 530  mieszkań, co oznacza, że współczynnik wyprzedania oferty dla Olsztyna w IV kwartale 2010 roku kształtował się na poziomie 18,9%. Najwięcej mieszkań w relacji do oferty dostępnej na początku kwartału sprzedało się na osiedlu Redykajny, Wojska Polskiego oraz Podleśna. We wszystkich tych trzech osiedlach wystąpił bardzo wysoki współczynnik wyprzedania ze względu na stosunkowo niewielką liczbę dostępnych mieszkań.

Wykres: Stosunek liczby lokali sprzedanych w IV kwartale 2010 roku do liczby mieszkań pozostających w ofercie na koniec poprzedniego kwartału w Olsztynie wg osiedli, Źródło: redNet Consulting

W IV kwartale 2010 roku największy udział w sprzedaży w Olsztynie miały mieszkania realizowane w segmencie popularnym (C) – stanowiły one aż 89,1% wszystkich lokali, które znalazły nabywców. Drugą pod względem wielkości grupą sprzedanych mieszkań były te realizowane w standardzie podwyższonym (B) – z 10,9% udziałem w sprzedaży. W Olsztynie zanotowano brak w ofercie mieszkań z segmentu wysokiego (apartamentowego), stąd też nie odnotowano sprzedaży mieszkań z tego segmentu w IV kwartale 2010 roku.

Wykres: Struktura sprzedaży olsztyńskiej w IV kwartale 2010 roku wg standardu lokali, Źródło: redNet Consulting

W strukturze sprzedanych lokali mieszkania w inwestycjach ukończonych do końca 2010 roku stanowiły 37,6% łącznej olsztyńskiej sprzedaży. Dominowała sprzedaż mieszkań, które planowane są do ukończenia do końca 2011 roku, sprzedaż tych mieszkań stanowiła 60,4%.

Termin realizacji liczba lokali udział
oddane przed 2010 1 1,0%
I kwartał 2010 0 0,0%
II kwartał 2010 0 0,0%
III kwartał 2010 16 15,8%
IV kwartał 2010 21 20,8%
I kwartał 2011 4 3,9%
II kwartał 2011 29 28,7%
III kwartał 2011 18 17,8%
IV kwartał 2011 10 10,0%
2012 2 2,0%
Olsztyn ogółem 101 100,0%

Tabela: Struktura lokali sprzedanych w Olsztynie w IV kwartale 2010 według terminu realizacji; Źródło: redNet Consulting

Marcin Gołębiowski
pełnomocnik Zarządu

Podobne artykuły