Artykuł Dodaj artykuł

E-budowa domu

11-04-2011, 02:00

Komunikacja z organami państwowymi przy użyciu środków komunikacji elektronicznej stopniowo staje się coraz bardziej dostępna. Niebawem wiele formalności związanych z budową domu również będzie można załatwić przez internet. Dzięki nowoczesnym kanałom komunikacji elektronicznej nie tylko inwestor zaoszczędzi czas i pieniądze. Przewiduje się redukcję kosztów administracyjnych o połowę.

Naprzeciw potrzebom inwestorów wychodzi Ministerstwo Gospodarki poprzez przygotowanie projektu założeń ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Nowe przypisy pozwolą na przesłanie drogą elektroniczną informacji do właściwych organów w sprawie zakończenia budowy domu, jak i zgłoszenia zamiaru przystąpienia do użytkowania budynku.

- Istotną kwestią z punktu widzenia realizacji inwestycji budowlanej byłoby umożliwienie prowadzenia dokumentacji budowy drogą elektronicznej. - informuje Anna Macina z firmy architektonicznej Archeton Sp. z o.o. - Należy pamiętać, że dziennik budowy, zawiadomienie o zakończeniu budowy i zgłoszenie zamiaru przystąpienia do użytkowania to dokumenty, które inwestor ma obowiązek  złożyć we właściwym urzędzie.

Planowane jest także wprowadzenie możliwości komunikacji elektronicznej z urzędem w przypadku kiedy kierownik budowy ma powiadomić inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem.

- Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami inwestor jest także zobligowany natychmiast zawiadomić właściwy organ o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski. E-dokument potwierdzający ten fakt byłby niewątpliwie słusznym rozwiązaniem - komentuje Anna Macina z firmy architektonicznej Archeton Sp. z o.o.

Wg Prawa budowlanego właściciel, czy zarządca jest zmuszony prowadzić dla każdego budynku książkę obiektu budowlanego, w której są zapisy co do przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Ministerstwo Gospodarki pragnie by przepisy dopuszczały również formę elektroniczną takiej książki, a nie wyłącznie papierową.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły