Artykuł Dodaj artykuł

ŚLĄSKIE I MAŁOPOLSKIE SEMINARIUM RYNKU NIERUCHOMOŚCI - RELACJA

7 oraz 9 września odbyły się Seminaria Rynku Nieruchomości, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem osób związanych z nieruchomościami i budownictwem, w szczególności zaś - zarządców nieruchomości.

Obrady Małopolskiego Seminarium Rynku Nieruchomości

7 oraz 9 września odbyły się Seminaria Rynku Nieruchomości, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem osób związanych z nieruchomościami i budownictwem, w szczególności zaś - zarządców nieruchomości.

Podczas Seminariów poruszone zostały problemy związane z polskim mieszkalnictwem, przedstawione zostały pozabudżetowe modele rozwoju budownictwa komunalnego oraz społecznego, poruszono kwestie związane z partnerstwem publiczno-prywatnym, jak i perspektywami rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 r. w ramach tworzonych przez Ministerstwo Infrastruktury nowych projektów ustaw, które zostały zaprezentowane w trakcie Seminarium.

Obrady Śląskiego Seminarium Rynku Nieruchomości

Bogaty program Seminarium uwzględniał również przedstawienie ważnych i bieżących zagadnień prawnych, w szczególności obowiązki i odpowiedzialność zarządców nieruchomości w świetle nowelizacji ustawy o odpadach, jak również zagadnień organizacyjnych i technicznych związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Ponadto, prelegenci Banku Ochrony Środowiska, przedstawili możliwości i zasady źródeł finansowania przedsięwzięć energooszczędnych, termomodernizacyjnych oraz proekologicznych.

Niezwykle interesujący okazał się również wykład dotyczący problemów związanych z prawidłową wentylacją budynków w świetle przepisów obowiązujących w Polsce.

Obrady Śląskiego seminarium Rynku Nieruchomosci - prezentacja Piotr Uszok

Śląskie Seminarium Rynku Nieruchomości otworzył Prezydent Miasta Katowice, Pan Piotr Uszok, który dokonał prezentacji dotyczącej największych, zaplanowanych na najbliższe lata, jak i będących w trakcie realizacji inwestycji na terenie Miasta Katowice.

Pan Piotr Uszok otrzymał z rąk Prezesa Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, Pana Arkadiusza Borek, wyróżnienie w postaci statuetki Złotego Lauru 2011.

Złote Laury to prestiżowe wyróżnienia Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, przyznawane za wkład w rozwój gospodarki nieruchomościami.

Wśród wyróżnionych na Śląskim Seminarium Rynku Nieruchomości Laureatów znaleźli się ponadto:

• Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego;
• Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu;
• Zarząd Budynków Miejskich I TBS w Gliwicach;
• Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach;
• Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku - Białej;
• Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sosnowcu;
• Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

Małopolskie Seminarium Rynku Nieruchomości, które miało miejsce w Urzędzie Miasta Krakowa dnia 9 września br., swoją obecnością zaszczycił Prezydent Miasta Krakowa, Pan Jacek Majchrowski, który powitał Gości oraz scharakteryzował pokrótce problemy związane z mieszkalnictwem na terenie miasta Krakowa.

Otwarcie Małopolskiego Seminarium Rynku Nieruchomości - Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

Po wystąpieniu Pana Prezydenta oraz po wręczeniu statuetek Złotych Laurów, prezentacji pt. "Planowanie przestrzenne - szansą rozwoju" dokonała Pani Elżbieta Szczepińska - kierownik Oddziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

Podobnie, jak miało to miejsce na Śląskim Seminarium Rynku Nieruchomości, również w Krakowie wręczono statuetki Złotych Laurów osobom bądź podmiotom, które w sposób szczególny przyczyniły się w rozwój szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami oraz ochronę środowiska.

Statuetki Złotych Laurów 2011 otrzymali kolejno:

• Prezydent Miasta Krakowa, Pan Jacek Majchrowski;
• Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie;
• Zarząd Budynków w Chrzanowie Sp. z o.o.;
• TBS w Chrzanowie.

Udział w Seminarium, oprócz niewątpliwych wartości merytorycznych, stworzył niepowtarzalną okazję do zaktualizowania wiedzy dotyczącej zarządzania nieruchomościami oraz do wymiany spostrzeżeń wśród Uczestników Seminariów. Szczególnie wiele emocji wzbudziła kwestia dotycząca obowiązków i odpowiedzialności zarządców nieruchomości w świetle nowelizacji ustawy o odpadach. Z kolei zaprezentowana przez Pana Arkadiusza Borek idea Polskiej Agencji Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., związana z realizacją - wspólnie z Władzami Miast i Gmin - energooszczędnego budownictwa wielorodzinnego dla osób średniozamożnych,  z opcją wynajmu mieszkania oraz stopniowym dochodzeniem do pełnej własności mieszkania przez samego Najemcę, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem oraz aprobatą Słuchaczy - więcej informacji na ten temat można uzyskać odwiedzając stronę: www.pabs.com.pl

Podobne artykuły