Artykuł Dodaj artykuł

Działalność inwestorów stymuluje polski rynek nieruchomości

Według najnowszego raportu Savills, zagraniczny kapitał dominował na polskim rynku nieruchomości w pierwszym kwartale 2012 roku, a wartość transakcji wyniosła 728 mln EUR i była o 21% wyższa w stosunku do pierwszego kwartału 2011 roku.

Według najnowszego raportu Savills, zagraniczny kapitał dominował na polskim rynku nieruchomości w pierwszym kwartale 2012 roku, a wartość transakcji wyniosła 728 mln EUR i była o 21% wyższa w stosunku do pierwszego kwartału 2011 roku. Wiodący doradca na globalnym rynku nieruchomości podaje, że zagraniczni inwestorzy odpowiadali za ponad 98% wszystkich transakcji w pierwszym kwartale 2012 roku. Byli to głównie inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych, Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Przy tak udanym początku roku 2012, agencja szacuje, że wartość transakcji pod koniec roku w Polsce osiągnie poziom porównywalny do wartości z 2011 roku, czyli 2.5 mld EUR.

Zgodnie z danymi Savills, sektor powierzchni handlowych odpowiadał za niemal 80% wartości transakcji odnotowanych w pierwszym kwartale. Największa transakcja na rynku dotyczyła kompleksu handlowo-biurowego Złote Tarasy, o powierzchni handlowej 66.200m² (712.571ft²) i powierzchni biurowej 47.300m² (509,133ft²) w centrum Warszawy. Kolejną znaczącą transakcją był zakup Alfa Centrum o powierzchni 25.000m² w Olsztynie przez Rockspring Property Investment Managers od Arka BZWBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ za 84 mln EUR.

Michał Ćwikliński, Dyrektor Działu Doradztwa Inwestycyjnego w Savills Polska, stwierdził: “Początek roku 2012 był udany, z utrzymującym się zainteresowaniem ze strony zagranicznych inwestorów, głównie w sektorze nieruchomości handlowych.  Tych  międzynarodowych inwestorów przyciąga do Polski przede wszystkim ponadprzeciętny wzrost PKB oraz wysoki stopień zaufania konsumentów w kraju, co wpływa na atrakcyjność rynku dla inwestycji, zarówno w stolicy, jak i w głównych miastach regionalnych. “

Raport Savills wymienia dwie transakcje na rynku powierzchni biurowych w pierwszym kwartale 2012 roku, pomijając sprzedaż Złotych Tarasów, obie w centralnym obszarze biznesu w Warszawie, w związku z tym agencja oczekuje, że zainteresowanie inwestorów będzie się dalej koncentrować na stolicy. W tym czasie, w sektorze nieruchomości magazynowych odnotowano jedną transakcję inwestycyjną: sprzedaż 10 nieruchomości i jednej działki pod inwestycję przez Prologis funduszowi Hines Global REIT za około  92.8 mln EUR.

Savills szacuje, że stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych w centralnym obszarze biznesu w Warszawie wynoszą 6.00 - 6.25%, i 6.75% dla nieruchomości biurowych zlokalizowanych poza ścisłym centrum, podczas gdy w większych miastach regionalnych wynoszą obecnie 7.50%. Stopy kapitalizacji dla nieruchomości magazynowych w Polsce wynoszą średnio 7.50 - 7.75%, a w sektorze nieruchomości handlowych, stopy kapitalizacji dla najlepszych lokalizacji utrzymały się na stabilnym poziomie 6.00% dla centrów handlowych w głównych miastach regionalnych, podczas gdy dla czołowych galerii handlowych w mniejszych miastach wynoszą 7.00 - 7.50%.  Według prognozy agencji Savills, stawki czynszów we wszystkich sektorach pozostaną stabilne w 2012 roku.

Michał Stępień, Starszy Konsultant w zespole badań rynkowych Savills Polska, dodaje: “Warszawa jest nadal głównym celem inwestorów i oczekujemy, że biura w najlepszych lokalizacjach w stolicy pozostaną najbardziej poszukiwanym produktem na rynku. Spodziewamy się także wzrostu inwestycji w nieruchomości magazynowe, co jest związane ze wzrostem zainteresowania ze strony najemców na tym rynku.”

Podobne artykuły