Artykuł Dodaj artykuł

Konferencja IBCON – „Innowacja i nowoczesne technologie w nieruchomościach komercyjnych i korporacyjnych”

14 kwietnia 2016 roku odbędzie się w Warszawie konferencja IBCON – „Innowacja i nowoczesne technologie w nieruchomościach komercyjnych i korporacyjnych”. 

Konferencja IBCON Trade Media International

14 kwietnia 2016 roku odbędzie się w Warszawie konferencja IBCON – „Innowacja i nowoczesne technologie w nieruchomościach komercyjnych i korporacyjnych”. IBCON to konferencja organizowana przez magazyn „Inteligentny Budynek”, podczas której zostaną zaprezentowane biznesowe rozwiązania i innowacyjne technologie dla rynku nieruchomości komercyjnych i sektora technologii budynkowej.

Konferencja IBCON to unikatowe na skalę ogólnopolską wydarzenie, skupiające decydentów i specjalistów w branży komercyjnych nieruchomości, którzy wdrażają i zarządzają dynamicznie rozwijającymi się technologiami inteligentnego budynku. Tematyka konferencji będzie oscylowała wokół takich zagadnień, jak m.in.: systemy automatyki budynku, Internet Rzeczy dla inteligentnych budynków, sterowanie oświetleniem, inteligentne zarządzanie energią w budynku, alarmy i bezpieczeństwo, kontrola dostępu, teleinformatyka ICT, aplikacje mobilne w inteligentnych budynkach, Systemy Zarządzania Budynkiem (BMS), modelowanie informacji o budynku (BIM), system sygnalizacji pożaru i automatyki pożarowej, automatyka budynkowa – standardy i protokoły, bezpieczeństwo danych w inteligentnych budynkach, panele sterujące, łączność sieciowa, systemy wizyjne, sieci bezprzewodowe, RFID, systemy zasilania itd.

Podczas konferencji zostanie omówionych wiele interesujących tematów, m.in.: Internet Rzeczy jako element zintegrowanych systemów automatyki budynkowej, cyberbezpieczeństwo budynku, projektowanie jednolitej infrastruktury komunikacyjnej inteligentnego budynku oraz rola informatyki w rozwoju strategii inteligentnego budynku.
Wśród prelekcji znajdą się takie tematy, jak: „Budynki: inteligentny i aktywny – nowe wyzwania i technologie w automatyce budynkowej” oraz „Zarządzania obiektami cyfrowymi – od inżyniera do concierge: Jak technologia zmienia rolę profesjonalistów od zarządzania budynkiem”.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak opracować wizję strategiczną systemu zarządzania energią i automatyki budynkowej, jak sfinansować inicjatywę inteligentnego zielonego budynku, a także jak pozyskać dane z systemów budynku oraz odzyskać zwrot z inwestycji (ROI) w inteligentny budynek.  Ponadto osoby uczestniczące w konferencji pogłębić wiedzę m.in. na temat poprawy efektywności energetycznej budynków oraz przyszłości i aktualnych wyzwań dla systemów automatyki budynkowej.

Wśród prelegentów znajdą się dr inż. Andrzej Ożadowicz – pracownik naukowy i dydaktyczny Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także Hannah Hahn zajmująca stanowisko Global WorkPlace Innovation Manager w firmie CBRE Global WorkPlace Solutions oraz Michał Wiśniewski – pracujący w tej samej firmie na stanowisku dyrektora generalnego.

Do uczestnictwa w konferencji organizatorzy zapraszają przede wszystkim inżynierów budownictwa, kierowników zakupów, deweloperów, kadrę kierowniczą, zarządców nieruchomości oraz wszystkich zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w nowoczesnym budownictwie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja uczestników odbywa się na stronie: www.ibcon.pl

Podobne artykuły