Artykuł Dodaj artykuł

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM - TZW. „MAŁA NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO”

Uczestnicząc w szkoleniu mają Państwo możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych ze sporządzaniem dokumentacji, planowaniem inwestycji budowlanej i nadzorem w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem określonego procesu budowlanego jak i innych aspektów związanych z danym tematem szkoleniowym, a także ugruntowania swojej wiedzy z zakresu prawa budowlanego.

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM - TZW. „MAŁA NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO”

I termin: 14 czerwca 2016 r., POZNAŃ

II termin: 21 czerwca 2016 r., KATOWICE

Cena: 490 zł + VAT przy zgłoszeniu do 31 maja

  • Jakie są obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego?
     
  • Jakie są procedury prowadzące do uzyskania pozwolenia na budowę?
     
  • Jakie są procedury zgłaszania obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę?

Uczestnicząc w szkoleniu mają Państwo możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych ze sporządzaniem dokumentacji, planowaniem inwestycji budowlanej i nadzorem w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem określonego procesu budowlanego jak i innych aspektów związanych z danym tematem szkoleniowym, a także ugruntowania swojej wiedzy z zakresu prawa budowlanego.

Szkolenie skierowane jest do inżynierów budownictwa, zarządców nieruchomości, prawników, projektantów oraz przedstawicieli firm działających w branży budowlanej i deweloperskiej. A także do urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich oraz wszystkich osób uczestniczących w procesach budowlanych.

Program (9.00 - 16.15)

1. Podstawowe i nowe pojęcia używane w procesie inwestycyjnym
2. Obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego
3. Procedury prowadzące do uzyskania pozwolenia na budowę
- Dokumentacja. Projekt budowlany niezbędny do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
4. Procedury zgłaszania obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę
- Wygaśnięcie pozwolenia na budowę w świetle zmiany art. 37 Prawa budowlanego
5. Zgłoszenie wykonywania robót oraz uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie
- Nowy katalog obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę
- Dokumentacja potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia
6. Pozwolenie na użytkowanie
- Nowy katalog obiektów wymagających pozwolenia na użytkowanie
- Omówienie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie
- Obowiązkowa kontrola obiektu
- Istotne odstąpienie od projektu budowlanego
7. Samowola budowlana

Prelegent: Jolanta Grażyna Szewczyk – Radca Prawny z 22-letnią praktyką

Pani Mecenas wykonuje zawód w ramach własnej Kancelarii. Specjalizacja w zakresie Prawa budowlanego oraz obsłudze procesu inwestycyjnego w zakresie budownictwa. Współpraca z wieloma podmiotami branży budowlanej jako ekspert, jak również obsługa inwestycji zagranicznych realizowana przez polskie firmy branży budowlanej, np. w latach 1995 - 2000r Budimex SA. W latach 2007-2008 współpraca z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa jako ekspert przy opracowywaniu zmian do Prawa budowlanego. Współpraca z inżynierami budownictwa w zakresie wykonywanych czynności zawodowych. Od wielu lat wykładowca i szkoleniowiec w zakresie Prawa budowlanego i obsługi procesu budowlanego.

Podobne artykuły