nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

ECO-Classic chroni mieszkańców przed niewidzialnym zagrożeniem

Wolne Miasto to pierwsze osiedle w Polsce, na którym zastosowano innowacyjne technologie chroniące przed elektrosmogiem.

Wolne Miasto to pierwsze osiedle w Polsce, na którym zastosowano innowacyjne technologie chroniące przed elektrosmogiem.

Elektrosmog to wciąż dla większości Polaków pojęcie mało rozpoznawalne. Tymczasem, zagrożenia wynikające z emisji pola elektromagnetycznego, są dziś wyjątkowo aktualne. Problemowi poświęcona jest Dyrektywa UE, która do 1 lipca 2016 r. ma zostać wdrożona w krajach członkowskich. ECO-Classic jako pierwszy deweloper w Polsce stosuje technologie chroniące mieszkańców przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. Innowacyjny wynalazek ADR® Technology został wdrożony na gdańskim osiedlu Wolne Miasto. 

Czym jest PEM

Pole elektromagnetyczne (PEM) to zjawisko występujące w przyrodzie naturalnie, jako pole ziemskie. Cykl dobowy człowieka opiera się na cyklu słonecznym, dlatego wyeliminowanie naturalnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego nie byłoby dobre dla naszego zdrowia i samopoczucia.

Natura nie jest jednak jedynym źródłem promieniowania elektromagnetycznego. Z powodu wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną oraz rozwoju technologii bezprzewodowych jesteśmy coraz bardziej narażeni na działanie sztucznego pola elektromagnetycznego, tzw. „elektrosmogu”. To promieniowanie elektromagnetyczne wytworzone przez człowieka w wyniku zanieczyszczania środowiska.

Wpływ PEM na zdrowie

Zarówno w domu jak i w pracy człowiek narażony jest na działanie pól elektrycznych i magnetycznych o zróżnicowanych częstotliwościach, które mogą mieć negatywny wpływ na jego zdrowie.

Rysunek przedstawiający ekranowanie instalacji elektrycznej z zastosowaniem farby ekranującej Fot. ECO-Classic
Rysunek przedstawiający ekranowanie instalacji elektrycznej z zastosowaniem farby ekranującej
Fot. ECO-Classic 
 

Konsekwencją przebywania w sferze sztucznego promieniowania elektromagnetycznego mogą być m.in. zaburzenia snu, przewlekłe bóle głowy i migreny, uczucie zmęczenia i wyczerpania. Ponadto PEM może przyczyniać się do zaburzenia procesów pamięciowych, ogólnego osłabienia organizmu, a także zwiększać podatność na infekcje czy nawet zaburzenia gospodarki hormonalnej.

Limity na PEM

Zagrożenie ze strony promieniowania elektromagnetycznego jest dostrzegane przez władze UE, dlatego podjęto działania w celu regulacji dopuszczalnej dawki PEM.

Tematyce tej poświęcona jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. Dotyczy ona ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników narażonych na oddziaływanie pól elektromagnetycznych. Dyrektywa wyznacza graniczne poziomy oddziaływania, których przekroczenie może mieć negatywny wpływ na organizm.

Rozporządzenie UE opiera się na zaleceniach Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP). Organizacja skupia naukowców prowadzących badania i podnoszących świadomość związaną z możliwym wpływem promieniowania niejonizującego na zdrowie.

Dyrektywa uwzględnia wszystkie bezpośrednie i pośrednie skutki pola elektromagnetycznego, nie obejmuje jednak potencjalnych skutków długotrwałego narażenia na PEM. Długofalowy wpływ pól elektrycznych i magnetycznych na zdrowie wciąż pozostaje tematem otwartym dla badaczy.

Zalecenie UE ma zostać wdrożone w państwach członkowskich (w tym w Polsce) do 1 lipca 2016 r.

2 kroki do bezpiecznego mieszkania

Aby zaradzić szkodliwemu oddziaływaniu PEM należy podjąć działania przede wszystkim w najbliższym otoczeniu, jakim jest mieszkanie. Dom to miejsce, gdzie przebywamy przez większą część czasu– to tam jemy, śpimy, odpoczywamy, czy spędzamy czas z bliskimi, Wystarczą 2 kroki, aby uczynić domową przestrzeń bardziej bezpieczną i przyjazną dla zdrowia.

Po pierwsze, zagrożenie ze strony PEM ma swoje źródło w urządzeniach stanowiących wyposażenie gospodarstwa domowego. Liczba urządzeń elektrycznych, ich rozmieszczenie, czas ich użytkowania – to wszystko wpływa na ekspozycję na PEM. Dlatego należy korzystać ze wszystkich urządzeń w pełni świadomie i racjonalnie oraz wyeliminować te, które nie są często używane. Takie działania pozwolą zmniejszyć odziaływanie PEM w najbliższym otoczeniu.

Drugim krokiem jest użycie specjalnych środków ochronnych, które ograniczą negatywny wpływ pól elektromagnetycznych. Takim preparatem jest zastosowany na terenie Wolnego Miasta ADR® Primer Electro Protect.

 

ADR® Technology – innowacja w służbie zdrowiu

Wynalazcą przełomowej ADR® Technology jest dr inż. Stanisław Wosiński, polski naukowiec. Jego odkrycie zyskało międzynarodowe uznanie – w kwietniu 2011 r. zostało nagrodzone Złotym Medalem w kategorii „Ochrona Środowiska – Energia” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości w Genewie.

ADR Technology gwarantuje bezpieczną i wygodną (nie wymagającą uziemienia) w użyciu ochronę przed polem elektromagnetycznym. Wynalazek został zainspirowany niezwykłymi właściwościami ludzkiego ciała, które absorbuje promieniowanie elektromagnetyczne za pomocą znajdującej się w organizmie wody. Na podobnych zasadach opiera się działanie ADR Technology – wykorzystuje porowate struktury – ceramikę, włókninę i drewno, aby uwięzić cząsteczki wody, które pochłaniają PEM, likwidując w ten sposób elektrosmog.

Nowa technologia znalazła zastosowanie w emulsji chroniącej przed działaniem PEM – ADR® Primer Electro Protect. ECO-Classic jako pierwszy deweloper w Polsce zastosował innowacyjny preparat w mieszkaniach na terenie Wolnego Miasta w Gdańsku. Preparat znajdzie zastosowanie również w pozostałych inwestycjach dewelopera.

Ta w pełni ekologiczna emulsja w całości wpisuje się w ideę gdańskiego osiedla. ECO-Classic zapewnia mieszkańcom nie tylko zieleń, obszary rekreacyjne, czy pozbawione ruchu samochodowego, przyjazne dzieciom wnętrze osiedla. Wolne Miasto stanowi przestrzeń wolną od zanieczyszczeń środowiska – także tych związanych z elektrosmogiem. Bezpieczne i zdrowie mieszkania są dla dewelopera priorytetem.

Z pewnością jest to atut osiedla – tłumaczy Piotr Imielski, p.o. kierownika Biura Obsługi Klienta.  – W ten sposób dajemy Klientowi do zrozumienia, że dbamy nie tylko o jakość naszych budynków czy komfort życie ale co jest zupełnie wyjątkowe – również o jego zdrowie. Zależy nam, aby mieszkańcy Wolnego Miasta żyli w klimacie jak najbardziej zbliżonym do naturalnego.

Zastosowanie rozwiązań chroniących przed polem elektromagnetycznym wpływa na komfort życia i lepsze samopoczucie mieszkańców. Ograniczenie emisji PEM pozwala zachować wewnętrzną równowagę organizmu oraz zwiększa jego odporność.

 

Skuteczność potwierdzona badaniami

Działanie emulsji zostało sprawdzone za pomocą pomiarów wykonanych miernikiem pola elektromagnetycznego. Dzięki temu, mieszkańcy Wolnego Miasta zyskali pewność, że innowacyjna technologia chroni ich przed polem elektromagnetycznym.

Wyniki pomiarów PEM przeprowadzonych przed i po użyciu innowacyjnej technologii ADR® Primer Electro Protect.

Przed Po
163 V/m 13 V/m
214 V/m 11 V/m
222 V/m 10 V/m
130 V/m 2 V/m
123 V/m 2 V/m

Badania wykazały, że emulsja zapewnia ekranowanie na poziomie minimum 80% a przy bardzo dokładnym pomalowaniu powierzchni, nawet 98%.

Dzięki wzbogaceniu składu o biel tytanową, oprócz właściwości ochronnych, farba zyskała dodatkowy atut – odznacza się antyelektrostatycznością. Ściany pokryte Primerem Electro Protect nie elektryzują się, co zapobiega osadzaniu się pyłu i kurzu.

Przeprowadzone pomiary udowadniają, że emulsja skutecznie ogranicza oddziaływanie pola elektromagnetycznego w mieszkaniach, co zapewnia lepsze i zdrowsze warunki do życia.

Ochrona przed elektrosmogiem jest również pozytywnie oceniana przez mieszkańców:

Przy zakupie mieszkania nie przywiązywałam dużej uwagi do tego, że jest ono chronione przed elektrosmogiem – przyznaje pani Joanna.  – Kiedy przeprowadzono pomiary udowadniające działanie emulsji, wiem, że zapewniam swoim dzieciom lepsze warunki do zabawy, nauki i zdrowego rozwoju.

Wolne Miasto to przykład inwestycji spełniającej wymogi ekologicznego budownictwa. Takie osiedle opiera się na wkomponowaniu projektu w naturalne środowisko i otoczeniu go zielenią. Deweloper ECO Classic postawił sobie za cel zachowanie przyrody w możliwie niezmienionym stanie. Dlatego Wolne Miasto zlokalizowane jest na pięknie ukształtowanym terenie, w sąsiedztwie licznych drzew, starego sadu owocowego, parku oraz oczek wodnych.

W budownictwie ekologicznym ważne są również zdrowotne właściwości budynku, które mogą być realizowane poprzez ochronę przed polem elektromagnetycznym. Przykład Wolnego Miasta ukazuje, że deweloper ECO-Classic jest „EKO” nie tylko z nazwy, w pełni realizując ideę osiedla przyjaznego środowisku i mieszkańcom.