Artykuł Dodaj artykuł

Własność gruntu czy użytkowanie wieczyste – na co zwrócić uwagę kupując mieszkanie?

15-12-2016, 01:00

Grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym, w którym planujemy zakup mieszkania, może stanowić własność dewelopera lub może być oddany mu w użytkowanie wieczyste. Wraz z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu, nabywamy udział w prawie własności części wspólnych budynku oraz prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego gruntu. Nie każdy zdaje sobie sprawę, co te dwie opcje oznaczają dla kupującego mieszkanie. Wyjaśniamy to poniżej. 

Własność gruntu czy użytkowanie wieczyste – na co zwrócić uwagę kupując mieszkanie

Z pozoru prawa i obowiązki właściciela lokalu są podobne zarówno w przypadku użytkowania wieczystego, jak i własności gruntu, jednak jego sytuacja prawna różni się zasadniczo. 

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

W przypadku prawa użytkowania wieczystego zakres rozporządzania nieruchomością oddaną w użytkowanie wieczyste jest możliwie zbliżony do władztwa gwarantowanego prawem własności, a budynki wzniesione na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste stanowią własność użytkownika wieczystego. Trzeba zaznaczyć jednak, że użytkownik wieczysty jest ograniczony w swoich działaniach przez umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, która zawiera na przykład obowiązek zabudowy.

Należy pamiętać, że w przypadku użytkowania wieczystego właścicielem nieruchomości pozostaje Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, np. miasto, oddająca grunt w użytkowanie wieczyste, a samo prawo ma charakter terminowy. Okres, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste – zazwyczaj 99 lat - może ulec przedłużeniu, lecz przedłużenie takie nie będzie możliwe jeśli wystąpi uzasadniający odmowę ważny interes społeczny – mówi Iwona Skała, radca prawny z firmy deweloperskiej RealCo Property Investment and Development. 

Istotną konsekwencją nabycia nieruchomości postawionej na gruncie oddanym w użytkowanie jest konieczność ponoszenia opłat rocznych należnych z tego tytułu.  

Opłaty te ustala się wedle stawki procentowej od wartości gruntu, a ich wysokość jest uzależniona od przeznaczenia nieruchomości. Wysokość opłaty może być aktualizowana raz w roku, o ile wartość nieruchomości się zmieni – dodaje Iwona Skała. 

WŁAŚNOŚĆ GRUNTU

Własność gruntu czy użytkowanie wieczyste – na co zwrócić uwagę kupując mieszkanieWłasność jest najszerszą wiązką praw do nieruchomości, czyli uprawnień, jakie może realizować w stosunku do nieruchomości właściciel. Kodeks cywilny określa, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może korzystać z rzeczy (którą w tym wypadku jest nieruchomość) zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy oraz w tych samych granicach może rozporządzać rzeczą – wyjaśnia Iwona Skała. 

Oznacza to, że właściciel nieruchomości może ją zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, oddać czy sprzedać. Może ustanowić ograniczone prawa rzeczowe – służebności czy obciążyć hipoteką.Co ważne właściciel gruntu nie uiszcza opłaty rocznej, jedynie obciążają go koszty podatku od nieruchomości. Jedną z nieruchomości posiadającą własność gruntu jest kamienica znajdująca się przy ul. Ogrodowej 65 w Warszawie, należąca do firmy RealCo. 

Podobne artykuły