Artykuł Dodaj artykuł

Rekordowy wynik sprzedaży w I kwartale br.

Według danych ważonych udziałami Polnord w poszczególnych spółkach Grupy, w I kwartale 2017 roku sprzedano netto 335 lokali. To  najwyższy wynik w historii Spółki i wzrost na poziomie 21% w stosunku do I kwartału 2016 roku. W tym czasie Spółka zawarła ostateczne umowy przeniesienia własności ze 113 klientami.

Według danych ważonych udziałami Polnord w poszczególnych spółkach Grupy, w I kwartale 2017 roku sprzedano netto 335 lokali. To  najwyższy wynik w historii Spółki i wzrost na poziomie 21% w stosunku do I kwartału 2016 roku. W tym czasie Spółka zawarła ostateczne umowy przeniesienia własności ze 113 klientami.

Sprzedaż netto lokali w spółkach 100% zależnych od Polnord wyniosła w I kwartale 2017 roku 278 sztuk, w porównaniu do 219 lokali sprzedanych w analogicznym okresie 2016 roku. Na osiągnięte wyniki największy wpływ miała sprzedaż w Warszawie, Trójmieście oraz Szczecinie.

Osiągnięty rekordowy wynik sprzedaży jest efektem realizacji Strategii, przyjętej przez nas w marcu ubiegłego roku. Intensyfikujemy działania w zakresie maksymalizacji zabudowy banku ziemi, uruchamiając sukcesywnie kolejne projekty, które następnie kierujemy do sprzedaży. Dalsze, spokojne i konsekwentne realizowanie założeń Strategii pozwoli nam na osiągnięcie założonych celów, wśród których jest m.in. sprzedaż na poziomie 1500 lokali rocznie najpóźniej w 2019 roku - mówi Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu Polnord S.A.

W I kwartale 2017 r. Spółka wprowadziła do oferty 153 lokale w nowej inwestycji Fotoplastykon w Gdańsku, a także 44 lokale w ramach kolejnego etapu inwestycji Chabrowe Wzgórze w Kowalach koło Gdańska. W analizowanym okresie Polnord zawarł przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Gdańsku o łącznej powierzchni 40.604 m2. Spółka planuje na tym terenie realizację 276 apartamentów wakacyjnych. Polnord dysponuje obecnie jednym z największych wśród firm deweloperskich banków ziemi, który pozwala zrealizować ok. 1 mln m2 powierzchni mieszkalnej i użytkowej.

W 2017 roku Polnord planuje uruchomienie 11 inwestycji w Warszawie, Trójmieście, Olsztynie, Szczecinie, Wrocławiu  oraz Łodzi, które wprowadzą do oferty ok. 1450 lokali.

Podobne artykuły