Artykuł Dodaj artykuł

Multifunkcjonalność w cenie

Monokultura nie sprawdza się na dłuższą metę nie tylko w rolnictwie, ale również w budownictwie. Nadmierna koncentracja jednej funkcji na danym obszarze prowadzi do licznych zaburzeń i problemów, a w konsekwencji do spadku atrakcyjności danych terenów.

Multifunkcjonalność w cenie

Monokultura nie sprawdza się na dłuższą metę nie tylko w rolnictwie, ale również w budownictwie. Nadmierna koncentracja jednej funkcji na danym obszarze prowadzi do licznych zaburzeń i problemów, a w konsekwencji do spadku atrakcyjności danych terenów.

Często przytaczanym przykładem budownictwa monokulturowego jest tzw. Mordor, czyli warszawski Służewiec Przemysłowy. Całkowicie zdominowany przez funkcję biurową obszar doprowadził do powstania potężnych problemów komunikacyjnych w godzinach szczytu. Natomiast niedobór pozostałych funkcji, szczególnie mieszkaniowej, ograniczał intensywność życia poza godzinami pracy. W rezultacie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników zmagających się na co dzień z dużymi utrudnieniami z dotarciem do pracy, część firm zdecydowała się opuścić ten obszar i przenieść się w miejsca umożliwiające łatwiejszy dojazd. W ostatnim czasie podejmowane są próby odzyskania tego terenu dla miejskiego życia, m.in. poprzez wprowadzanie do niego kolejnych inwestycji mieszkaniowych.

Na szczęście część deweloperów świadomych takiego stanu rzeczy, projektując nowe inwestycje, od razu przewiduje w nich miejsca na zróżnicowane funkcje. Dzięki temu nowe osiedle będzie żyło cały dzień, a przyszli mieszkańcy będą mieli pod ręką miejsca pracy i niezbędne usługi.

Multifunkcjonalności poprzez swoją wyjątkowość i specyfikę sprzyjają zwłaszcza duże projekty rewitalizacyjne. Wśród sztandarowych przykładów można wymienić chociażby: Centrum Praskie Koneser, EC Powiśle, Browary Warszawskie (wszystkie w Warszawie), czy Browar Lubicz (Kraków).

Ale tego typu przykłady, gdzie przeplatają się różne funkcje, można znaleźć również wśród osiedli, kompleksów wznoszonych od podstaw. Warto przytoczyć chociażby Nowe Żerniki we Wrocławiu, czy osiedle Mieszkaj w Mieście realizowane w Krakowie. Z warszawskich projektów stawiających na współistnienie zróżnicowanych funkcji można wskazać kompleks Bobrowiecka, który stworzy zespół budynków zaprojektowanych przez pracownię JEMS Architekci. Składają się na niego istniejący już biurowiec Bobrowiecka 6, oddany niedawno do użytkowania apartamentowiec Bobrowiecka 10 (część mieszkań jest jeszcze dostępnych), a także budowany biurowiec Bobrowiecka 8 (termin realizacji wyznaczony jest na III kw. br.). Całość będzie tworzyć spójny zespół urbanistyczny, który na rynku stołecznych nieruchomości wyróżnia dodatkowo obecność dzieł sztuki. Inwestor kompleksu (firma Spectra Development) zadbał o harmonijne współistnienie budynków charakteryzujących się odmiennym przeznaczeniem m.in. planując zieloną strefę relaksu na placu pomiędzy budynkami Bobrowiecka 8 i Bobrowiecka 10.

Projekty mogące zapewnić swoim mieszkańcom/najemcom dostęp do zróżnicowanych funkcji, mają duże szanse pozostać atrakcyjne nie tylko w momencie ich oddania do użytkowania, ale również w latach późniejszych. Wygoda i paleta dostępnych możliwości sprawiają, iż tego rodzaju propozycje cieszą się zwykle lepszą opinią i rozpoznawalnością wśród lokalnej społeczności.

Podobne artykuły