Artykuł Dodaj artykuł

Książka: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

10-09-2019, 02:00

 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

 

Wydanie: 2019

Autor: Maciejewska Alina, Turek Agnieszka

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Data premiery: 20.08.2019

Język wydania: polski

EAN: 9788301206789

Liczba stron: 128

Wymiary: 15.0x23.5cm

 

Zamów czasopismo >>>

Książka  Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
 

W Polsce przemiany społeczno-ekonomiczne po 1989 r. spowodowały ograniczenie produkcji przemysłowej oraz likwidację zakładów niespełniających wymagań z zakresu ochrony środowiska. Ponowne wykorzystanie terenów, których dotychczasowa funkcja zagospodarowania wygasła, stanowi istotny problem rozwoju wielu współczesnych miast.

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, poprzedzona często koniecznością ich rekultywacji, jest procesem długotrwałym oraz wymaga interdyscyplinarnego i zintegrowanego podejścia. Książka o procesach rewitalizacyjnych podejmuje tematykę potrzebną, nowoczesną i praktyczną. Istniejące opracowania dotyczące tego obszaru nie są bowiem aktualne i nie nawiązują do nowych uwarunkowań prawnych. 

Wksiążce Czytelnik znajdzie m.in. odpowiedzi na pytania: - jaka jest skala degradacji obszarów w Polsce, - co do kierunków rewitalizacji, popartych studiami przypadków, - co do metodyki rewitalizacji, w tym - jak wykorzystać technologie geoinformacyjne w procesie rewitalizacji.

Podobne artykuły