Artykuł Dodaj artykuł

Dekpol Deweloper planuje znaczący wzrost wyników

Deweloper wchodzący, w skład Grupy Kapitałowej Dekpol, zamierza w tym roku przekazać rekordową liczbę 650 gotowych lokali przy jednoczesnym wzroście marży brutto ze sprzedaży do poziomu powyżej 20%.

Deweloper wchodzący, w skład Grupy Kapitałowej Dekpol, zamierza w tym roku przekazać rekordową liczbę 650 gotowych lokali przy jednoczesnym wzroście marży brutto ze sprzedaży do poziomu powyżej 20%. Dekpol Deweloper zakłada także zmianę struktury sprzedaży polegającą na dalszym zwiększeniu udziału apartamentów wypoczynkowych o podwyższonym standardzie przy zmniejszeniu udziału segmentu popularnego. 

Grano ResidenceGrano Residence

„Miniony rok oceniamy jako udany. Koniunktura na rynku pozostaje cały czas bardzo dobra. Zakładamy jednocześnie utrzymanie się silnego popytu również w kolejnych okresach. W 2019 r. osiągnęliśmy zadowalające wyniki  sprzedażowe, kontynuując rozwój działalności deweloperskiej. Mniejsza sprzedaż w porównaniu do poprzedniego roku wynikała z przesunięcia  terminu wprowadzenia do oferty części projektów. Nadrobimy to z nawiązką w najbliższych okresach. Nasza zdywersyfikowana oferta jest dobrze dopasowana do oczekiwań klientów. Realizowane projekty obejmują zarówno budowę osiedli mieszkaniowych, osiedli domów jednorodzinnych, luksusowych apartamentowców, jak również pokoi hotelowych” – powiedział Sebastian Barandziak, Prezes Zarządu Dekpol Deweloper Sp. z o.o. 

W minionym roku Dekpol Deweloper sprzedał na podstawie umów deweloperskich oraz przedwstępnych łącznie 382 mieszkania. Charakterystyczne było zwiększenie udziału sprzedaży projektów o  wyższym prestiżu i standardzie adresowanych do bardziej wymagających klientów. Średnia wartość lokalu wzrosła w ujęciu r./r. o ponad 20%. W wyniku finansowym za miniony rok Dekpol Deweloper rozpozna 490 lokali, których własność została przeniesiona na klientów na podstawie zawartych umów notarialnych.

„W bieżącym roku ukończymy znacznie większą liczbę projektów. Planujemy przekazać klientom klucze do około 650 gotowych lokali o wartości rzędu 320 mln zł, przy jednoczesnym wzroście marży brutto ze sprzedaży do poziomu powyżej 20%” – dodał Sebastian Barandziak. 

W tym roku planowana jest sprzedaż 400 nowych lokali. Zakładana jest również modyfikacja struktury polegająca na dalszym zwiększeniu udziału apartamentów wypoczynkowych o podwyższonym standardzie z 14% do 31%. Zmniejszy się z kolei  udział segmentu popularnego do 44%, który w 2019 roku stanowił 61% sprzedaży Grupy.

W ramach nowych projektów Dekpol Deweloper planuje wejście na rynek wrocławski. Przygotowywana jest tam pierwsza inwestycja, która dostarczy blisko 350 lokali. Rozpoczęcie budowy planowane jest w drugim kwartale br. Pozostałe przedsięwzięcia będą realizowane na terenie województwa pomorskiego, gdzie deweloper utrzymuje wiodącą pozycję na rynku. Na posiadanym banku ziemi spółka może wprowadzić do oferty ponad 5 tys. lokali liczących ponad 230 tys. m2 PUM.

„Utrzymujemy bogaty bank ziemi, dzięki któremu będziemy mogli dostarczyć szeroką i atrakcyjną ofertę również w perspektywie kolejnych co najmniej kilku lat. Na bieżąco będziemy oczywiście uzupełniać bazę gruntów inwestycyjnych” – powiedział Prezes Zarządu Dekpol Deweloper Sp. z o.o.

Dekpol Deweloper realizuje obecnie projekty deweloperskie na terenie Gdańska i Tczewa. W Gdańsku powstaje Osiedle Zielone, Pastelowe, Foresta, Osiedle Młoda Morena Park II, nowoczesny kompleks apartamentowo–hotelowy Grano Residence oraz Sol Marina. W Tczewie realizowane są kolejne etapy inwestycji Nowe Rokitki. 

Podobne artykuły