Artykuł Dodaj artykuł

Skanska zabezpiecza terminową realizację wszystkich swoich osiedli

Prace budowlane na osiedlach spółki mieszkaniowej Skanska są realizowane zgodnie z harmonogramem. To zasługa dobrej i sprawnej współpracy pomiędzy inwestorem i generalnym wykonawcą w ramach jednej Grupy. W niepewnej sytuacji gospodarczej, która obecnie panuje na rynku, niezależność biznesowa jest gwarantem bezpieczeństwa.

Skanska zabezpiecza terminową realizację wszystkich swoich osiedli

Prace budowlane na osiedlach spółki mieszkaniowej Skanska są realizowane zgodnie z harmonogramem. To zasługa dobrej i sprawnej współpracy pomiędzy inwestorem i generalnym wykonawcą w ramach jednej Grupy. W niepewnej sytuacji gospodarczej, która obecnie panuje na rynku, niezależność biznesowa jest gwarantem bezpieczeństwa.

– Prace na naszych projektach mieszkaniowych realizujemy zgodnie z założonymi harmonogramami, a na niektórych nawet je wyprzedzamy. Łagodna zima pozwoliła nam bowiem na przyspieszenie robót tam, gdzie była taka możliwość. Na chwilę obecną nie mamy sygnałów o konieczności wstrzymania poszczególnych robót ze względu na brak dostępności materiałów lub firm podwykonawczych. Większość materiałów używanych na naszych projektach jest produkowana w Polsce i tu ryzyko braku dostaw na ten moment jest niewielkie – zapewnia Cezary Grzebalski, dyrektor ds. rozwoju projektów w spółce mieszkaniowej Skanska.

Sprawnej i bezpiecznej organizacji robót sprzyja symbioza biznesowa spółki deweloperskiej i wykonawczej, działających w ramach jednej Grupy Skanska. To stała praktyka firmy. 

– Połączenie pracy dwóch jednostek Skanska – w tym przypadku deweloperskiej i wykonawczej – w ramach jednego projektu, to bezpośrednia korzyść dla otoczenia i przyszłych mieszkańców naszych osiedli. Wymiana doświadczeń i wiedzy, odpowiednie zarządzanie ryzykiem, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy naszym pracownikom i podwykonawcom, powoduje, że funkcjonowanie spółki oraz terminy realizacji projektów są w pełni zabezpieczone – dodaje Cezary Grzebalski. 

Park Skandynawia – ekologia, jakość i dobry design

Osiedle Park Skandynawia na warszawskiej Pradze Południe łączy najważniejsze cechy szwedzkiego stylu życia: ekologię, jakość, dobry design, a także zapewnia równowagę między pracą a życiem prywatnym. Dostępność do wielu punktów użyteczności publicznej, a także harmonia tego miejsca doskonale reprezentują kluczowe elementy szwedzkiej filozofii: funkcjonalność w prostocie i bliskość z naturą.

Budowa drugiego etapu osiedla rozpoczęła się z końcem czerwca 2019 roku i potrwa do stycznia 2021 r. Dwa budynki mieszkalne dostarczą 210 lokali o łącznej powierzchni użytkowej ponad 10 000 m2. Aktualnie Skanska kończy prace konstrukcyjne, wykonuje roboty murowe, instalacje elektryczne i sanitarne, montuje okna oraz zaczyna tynki wewnętrzne.

W obliczu tego, że budownictwo odpowiada za znaczną część emisji CO2 do środowiska, niezwykle ważna jest minimalizacja negatywnego wpływu inwestycji na otoczenie. Cały plac budowy osiedla jest w pełni zasilany energią wiatrową, której produkcja nie powoduje emisji szkodliwych gazów ani ciepła. Skanska wykorzystuje również nietoksyczne materiały budowlane o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz stosuje rozmaite systemy energooszczędne tj. oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz centralne sterowanie zasilaniem budowy, pozwalające w sposób programowany wyłączać ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie nie przebywają aktualnie ludzie.

Osiedle Mickiewicza – bestsellerowa inwestycja na styku Żoliborza i Bielan

Osiedle Mickiewicza, to miejsce pełne zieleni w częściach wspólnych z zachowanym starodrzewiem, przyrodniczą ścieżką edukacyjną i nowopowstającym parkiem o powierzchni 3,5 tys. m2, do tego świetna infrastruktura rowerowa – to niewątpliwe wyróżniki tego osiedla. Forma budynków nawiązuje do naturalnego i spokojnego charakteru okolicy położonej na skraju rezerwatu przyrody, wśród urokliwych uliczek Żoliborza i parków Bielan, w otoczeniu pomników przyrody i Lasku Bielańskiego. W ten sposób projekt stwarza przyjazny klimat przedmieść w największym z polskich miast.

Liczący 151 lokali w trzech kameralnych budynkach, trzeci etap tej cieszącej się dużą popularnością inwestycji został zakończony przed terminem i uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Aktualnie trwają prace zieleniarskie. W trosce o wspólne bezpieczeństwo deweloper umożliwił klientom bezkontaktowy odbiór gotowych mieszkań, przy użyciu aplikacji takich jak WhatsApp, Skype lub FaceTime. Po zapoznaniu się z dokładną instrukcją przyszli miesz-kańcy, ze zdalnym wsparciem konsultantów Skanska, mogą efektywnie przejść przez cały proces.

Podobne artykuły