Artykuł Dodaj artykuł

Ponad milion m2 wolnej powierzchni biurowej w Polsce

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. na rynku nowoczesnych powierzchni biurowych w Polsce deweloperzy dostarczyli ponad 530 000 m2 305 000 m2 przypadło w udziale ośmiu głównym rynkom regionalnym (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Łódź, Katowice, Lublin i Szczecin), z kolei w Warszawie w tym czasie oddano do użytku 231 600 m2.

Ponad milion mkw. wolnej powierzchni biurowej w Polsce

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. na rynku nowoczesnych powierzchni biurowych w Polsce deweloperzy dostarczyli ponad 530 000 m2 305 000 m2 przypadło w udziale ośmiu głównym rynkom regionalnym (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Łódź, Katowice, Lublin i Szczecin), z kolei w Warszawie w tym czasie oddano do użytku 231 600 m2. Nowa podaż wraz z umiarkowanym popytem spowodowały, że obecnie dostępnych od ręki jest ponad 1,2 mln m2. powierzchni biurowej. Firma AXI IMMO prezentuje najnowsze dane dla polskiego rynku powierzchni biurowych na zakończenie III kwartału 2020 r.

W strukturze nowej podaży w okresie od lipca do września br. najwięcej nowoczesnej powierzchni biurowej  oddano w Warszawie. Deweloperzy dostarczyli na ten rynek sześć projektów (131 500 m2), wśród których największymi były kompleks The Warsaw HUB (Ghelamco, 89 000 m2), budynek Biura przy Warzelni (Echo Investment, 24 000 m2) i The Park 7 (White Star RE, 10 000 m2). W regionach tylko na czterech z ośmiu analizowanych rynków ukończono prace nad nowymi inwestycjami (129 500 m2). Najwięcej powierzchni dostarczono we Wrocławiu (48 900 m2), Krakowie (38 200 m2), Trójmieście (30 400 m2) i Łodzi (12 000 m2). Natomiast sumarycznie od początku roku w Warszawie oddano ok. 231 600 m2, z kolei na głównych rynkach regionalnych ponad 305 000 m2 z czego najwięcej w Krakowie (107 300 m2), Trójmieście (60 300 m2) i Wrocławiu (57 200 m2). Nowa podaż spowodowała, że na koniec III kw. 2020 r. całkowite zasoby powierzchni biurowej w Polsce wynoszą ok. 11,5 mln m2. Liderem pozostaje Warszawa (5 822 400 m2) przed regionalnymi rynkami (ok. 5,7 mln m2), wśród których tradycyjnie najwięcej powierzchni znajduje się w Krakowie (1 521 400 m2), Wrocławiu (1 235 000 m2) i Trójmieście (898 800 m2).

„Zgodnie z naszymi wcześniejszymi prognozami rynek biurowy na skutek pandemii COVID-19 przechodzi przez szereg zmian. Zarówno pod względem popytowym jak i podażowym. Po pierwsze widzimy nadal postępujące zmiany w zakresie pracy zdalnej, która wpływa na decyzje najemców odnośnie do długości podpisywanych umów, a przede wszystkim ich rodzaju. Decyzje o ewentualnych planach o ekspansji czy relokacji są odkładane. Po drugie na wszystkich rynkach obserwujemy pogłębiającą się ofertę powierzchni do wynajęcia na zasadach podnajmu. Na zakończenie II kw. 2020 r. wskazywaliśmy, że w Warszawie dostępność tego rodzaju oferty stanowiła około 1% jej całkowitych zasobów, a dziś jest to już ok. 1,5%. Po trzecie część z firm obecnie dużo bardziej przychylnie, jako opcję tymczasową, analizuje elastyczne formy najmu. Po czwarte do czasu uspokojenia się sytuacji na rynku spodziewamy się, że większość z planowanych na najbliższe lata nowych projektów zostanie wstrzymana do min. 70% skomercjalizowana obecnie dostępnych inwestycji,” - wskazuje Martin Lipiński, Dyrektor Działu powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy, AXI IMMO. 

Na koniec września br. w Polsce wolumen dostępnej od ręki powierzchni biurowej wyniósł 1 238 800 m2 (10,7%). Najwięcej do wynajęcia od zaraz pozostaje w Warszawie (559 200 m2), Krakowie (188 800 m2) Wrocławiu (176 500 m2) i Trójmieście (84 700 m2). Ogółem w regionach wolna powierzchnia na koniec III kw. wyniosła 679 600 m2 i tylko w ciągu trzech ostatnich miesięcy  wzrosła o ok. 108 000 m2. Najwięcej powierzchni przybyło we Wrocławiu (43 800 m2), Trójmieście (32 100 m2 i Krakowie (24 400 m2). Przyjmując wartości procentowe dla każdego z rynków, w stolicy współczynnik pustostanów osiągnął wartość 9,6% (+1,7 pp. kw./kw. i +1,4 pp. r/r). z kolei w regionach wynosi on 11,9% (+1,7 pp. kw./kw.). Najwięcej procentowo wolnej powierzchni odnotowano w Łodzi i Wrocławiu – 14,3%, Poznaniu – 13,3%, Krakowie 12,4% i Lublinie (10,4%), a najmniej w Katowicach – 7,0%, Szczecinie – 7,3%, Trójmieście – 9% i Warszawie (9,6%).

„Reasumując, obecna sytuacja na rynku jest dobra dla wszystkich podmiotów, które z różnych przyczyn dotychczas zastanawiały się czy wynajęcie powierzchni biurowej w biurowcu to na pewno rozwiązanie skrojone na ich potrzeby. Skorzystanie z oferty podnajmu może w znaczący sposób wpłynąć na ich przyszłe decyzje o rozwoju strukturalnym. Z naszych doświadczeń wynika, że najemcy, którzy zdecydowali się na przetestowanie pracy na elastycznej powierzchni czy w ramach zespołów projektowych u klienta podejmowali decyzję o relokacji ich biznesu z mieszkania czy domu do mniejszego biura w biurowcu. Zmiana niosła ze sobą lepszą organizację i efektywność pracy, a otoczenie innych firm wpływało na podniesienie ich prestiżu” – dodaje Martin Lipiński. 

W trzecim kwartale 2020 r. wolumen transakcji najmu na polskim rynku biurowym wyniósł 239 500 m2. W Warszawie od lipca do końca września br. wynajęto 113 200 m2 (-40% r/r). natomiast w regionach podpisano łącznie umowy na 126 300 m2. Najwyższą aktywność najemców odnotowano we Wrocławiu (46 200 m2), Trójmieście (30 400 m2) i Krakowie (25 300 m2). Z kolei podsumowując pierwsze trzy kwartały 2020 r. w Warszawie najemcy wynajęli prawie 447 500 m2, natomiast w regionach w analogicznym okresie podpisano umowy na 459 500 m2, najwięcej w Krakowie (140 000 m2), Wrocławiu (108 800 m2) i Trójmieście (82 100 m2). Za popyt w III kw. w Warszawie odpowiadały w podobnym stopniu nowe umowy (47,9%, w tym umowy przednajmu) i renegocjacje/przedłużenia (47,6%). Najniższy wynik przypadł ekspansjom – 4,5%. Z kolei w regionach najwyższy udział w popycie stanowiły odnowienia umów (52%), a następnie nowe umowy (31%) i ekspansje (17%).

Podobne artykuły