nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

Szkolenie CYFROWA KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO - warsztaty praktyczne 17 czerwca 2024 r.

Szkolenie jest praktycznym warsztatem, który umożliwia prowadzenie cyfrowej książki obiektu budowlanego.

Szkolenie CYFROWA KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO - warsztaty praktyczne 17 czerwca 2024 r.

Szkolenie jest praktycznym warsztatem, który umożliwia prowadzenie cyfrowej książki obiektu budowlanego.

Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe nowe wymagania dotyczące prowadzenia KOB,
 • nowe obowiązki właściciela lub zarządcy, w tym obowiązek wyznaczenia osoby fizycznej do prowadzenia c-KOB,
 • przerzucenie na osoby wykonujące kontrole obowiązku rejestrowania kontroli w c-KOB,
 • nowe terminy w wypełnianiu c-KOB,
 • zawężony zakres wprowadzania danych do c-KOB,
 •  zasady zakładania i prowadzenia c-KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków

Kto powinien wziąć udział:

 • Zarządcy budynków
 • Administratorzy nieruchomości
 • Właściciele obiektów i budowli (hal, magazynów)
 • Działy techniczne, administracyjne w firmach produkcyjnych i usługowych

Program:

Nowe przepisy dotyczące prowadzenia KOB w ustawie Prawo budowlane:

 1. Dla jakich obiektów prowadzimy KOB
 2. Dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB
 3. Jakie wpisy dokonuje się w c-KOB i w jakich terminach
 4. Kto i kiedy zakłada c-KOB
 5. Kto prowadzi c-KOB
 6. Jakich wpisów do c-KOB dokonują osoby wykonujące okresowe kontrole
 7. Zasady przydzielania i pozbawiania dostępu do c-KOB
 8. Nowe kary za nie przestrzeganie przepisów związanych z KOB
 9. Od kiedy obowiązuje c-KOB – przepisy przejściowe

Nowe rozporządzenie w sprawie c-KOB:

 1. Zawartość c-KOB
 2. Co należy wpisać do poszczególnych nowych tablic w c-KOB
 3. Jak prowadzić KOB w formie papierowej
 4. Zasady dokonywania wpisów i poprawek wpisów

Podsumowanie, czyli jak założyć i prowadzić c-KOB?

 1. Przepisy przejściowe, czyli do kiedy prowadzimy książkę na dotychczasowych zasadach, a od kiedy możemy przejść na c-KOB
 2. Wymagane dokumenty do założenia c-KOB
 3. Jak założyć konto w systemie c-KOB

Ćwiczenia – zakładanie i wypełnianie c-KOB:

 1. logowanie i założenie c-KOB
 2. strona startowa, wybór roli, profil użytkownika
 3. interesariusze
 4. informacje o obiekcie budowlanym,
 5. dane właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego
 6. przeprowadzone kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
 7. ekspertyzy i opinie techniczne
 8. wpisy do c-KOB:

  a)  przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych

  b) roboty budowlane związane z obiektem budowlanym wykonywane po oddaniu do użytkowania

  c) katastrofy budowlane dotyczące obiektu budowlanego

  d) decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczące obiektu budowlanego

 9. wydruk cKOB i jej poszczególnych części – pliki PDF i wydruk papierowy
 10. raporty i logi
 11. przeglądanie cKOB i rejestrów – filtry i ich zawartość

Jakie okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego są rejestrowane w KOB?

 1. Roczne
 2. Półroczne (obiektów wielkopowierzchniowych)
 3. Pięcioletnie
 4. Bezpiecznego użytkowania
 5. Kontrola nieuzasadnionych ingerencji w budynkach mieszkalnych
 6. Uprawnienia do wykonywania kontroli

Wymagania dla przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych:

 1. Co to jest sprzęt przeciwpożarowy?
 2. Zasady wykonywania przeglądów konserwacyjnych i napraw sprzętu p.poż.
 3. Czy na pewno przeglądy sprzętu przeciwpożarowego trzeba wykonywać co roku, czy są inne wymagania?

Ustawowe wymagania dotyczące zawartości protokołu z kontroli

 1. Zawartość i struktura protokołu
 2. Co w przypadku nie wykonania zaleceń we wskazanym terminie, czyli uprawnienia nadzoru budowlanego w przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego


Więcej informacji:
tel.: +48 22 633 03 28
https://deway.pl/cyfrowa-ksi%C4%85%C5%BCka-obiektu-budowlanego-szkolenie

Artykuł reklamowy

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.