nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: EDUCATERRA Spółka z.o.o.
Stron: 210
Data wydania: 2019-05-05
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-83-8-899969-7


Wersja papierowa: 50,00 PLN

Data wydania:

05-05-2019

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

W 2017 roku ukazało się IV wydanie tej monografii i jej nakład się wyczerpał. Przygotowując wydanie V postanowiono je nie tylko zaktualizować ale także uzupełnić o brakujące wiadomości dotyczące zagadnień potrzebnych przy wycenie nieruchomości rolnych. Wraz z upływem czasu i uwarunkowań gospodarczych zmieniają się także zasady dotyczące gospodarowania nieruchomościami rolnymi. Zmieniły się np. zasady nabywania nieruchomości rolnych, zasady ochrony gruntów rolnych i zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi oraz zasady określania wartości nieruchomości rolnych dla niektórych celów. Obecne wydanie jest zatem nie tylko uaktualnione o zmiany, ale także rozszerzone.

Spis treści: 

Przedmowa

Przedmowa do wydania IV

1. Wiadomości ogólne o rolnictwie

2. Pojęcia dotyczące przestrzeni rolnej

2.1. Użytek rolny

2.2. Grunt rolny

2.3. Nieruchomość rolna

2.4. Gospodarstwo rolne

2.5. Inne pojęcia dotyczące obszarów wiejskich

2.6. Pojęcia dotyczące rolnictwa

2.7. Pojęcia i wskaźniki ekonomiczne

2.7.1. Podstawowe pojęcia produkcyjne

2.7.2. Pojęcia kosztowe

2.7.3. Pojęcia nadwyżek

2.7.4. Pojęcia bilansowe

2.7.5. Wskaźniki ekonomiczne

3. Mierniki wartości użytkowej gleb

3.1. Ogólne dane o wartościowaniu gleb

3.2. Gleboznawcza klasyfikacja gleb

3.2.1. Klasyfikacja gleb gruntów ornych

3.2.2. Klasyfikacja gleb użytków zielonych

3.2.3. Klasyfikacja gleb pod lasami

3.2.4. Klasyfikacja gleb pod wodami

3.2.5. Pozostałe kategorie gruntów rolnych

3.2.6. Nieużytki

3.3. Kompleksy przydatności rolniczej gleb

3.3.1. Kompleksy glebowo-rolnicze gruntów rolnych

3.3.2. Kompleksy trwałych użytków zielonych

3.3.3. Klasyfikacja glebowo-uprawowa

4. Podstawowe rośliny rolnicze i sadownicze

4.1. Dane ogólne

4.2. Podział roślin

4.3. Charakterystyka wybranych roślin rolniczych

4.3.1. Pszenica ozima

4.3.2. Pszenica jara

4.3.3. Żyto

4.3.4. Jęczmień

4.3.5. Owiec

4.3.6. Pszenżyto

4.3.7. Kukurydza

4.3.8. Bobik

4.3.9. Rzepak

4.3.10. Łubin żółty

4.3.11. Groch

4.3.12. Ziemniak jadalny

4.3.13. Burak cukrowy

4.3.14. Burak pastewny

4.3.15. Len włóknisty

4.3.16. Gryka

4.3.17. Siano łąkowe

4.3.18. Pastwisko

4.3.19. Warzywa

4.3.20. Rośliny sadownicze

5. Technologia uprawy roślin

5.1. Uprawa roli

5.2. Zespoły uprawek

5.3. Siew

6. Zestawienie podstawowych danych agrotechnicznych

6.1. Podstawowe dane agrotechniki roślin uprawnych

6.2. Wybrane dane techniczno-eksploatacyjne narzędzi i maszyn rolniczych

6.3. Masa i objętość podstawowych produktów rolniczych

6.4. Technologia uprawy wybranych roślin

6.4.1. Technologia uprawy pszenicy ozimej

6.4.2. Technologia uprawy jęczmienia jarego

6.4.3. Technologia uprawy rzepaku ozimego

6.4.4. Technologia uprawy buraka cukrowego

7. Ochrona gruntów rolnych

7.1. Potrzeba ochrony gruntów rolnych

7.2. Odrolnienie w procesie inwestycyjnym

7.3. Opracowania planistyczne jako warunek zmiany przeznaczenia terenu lub jego funkcji

7.4. Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na inne cele

7.5. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji

8. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

8.1. Przedmiot gospodarowania – zasady ogólne

8.2. Sprzedaż i nabywanie nieruchomości

8.3. Przekazanie w trwały zarząd

8.4. Dzierżawa i najem

8.5. Administrowanie

8.6. Nieodpłatne przekazanie

8.7. Gospodarka mieszkaniowa i socjalna

9. Kształtowanie ustroju rolnego 

10. Wycena nieruchomości rolnych z koniecznością wykonania rekultywacji

10.1. Zarys wiadomości o rekultywacji

10.2. Wycena gruntów

11. Wycena gruntów rolnych przy wyłączaniu z produkcji

12. Wycena gruntów zadrzewionych i zadrzewień

12.1. Pojęcie gruntów zadrzewionych i zadrzewień

12.2. Funkcje oraz znaczenie terenów zadrzewionych

12.3. Zasady i procedury szacowania gruntów zadrzewionych oraz zadrzewień

13. Literatura

Brak załączników
Brak prenumeraty