nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Akustyka w budownictwie

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 338
Data wydania: 2018-04-16
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119796-4


Wersja papierowa: 79,00 PLN

Data wydania:

16-04-2018

Wymiary:

16.5 x 23.5cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Akustyka jako dyscyplina naukowa zajmuje się dźwiękiem, jego powstawaniem, propagacją i percepcją, a także wszystkimi efektami związanymi z występowaniem i oddziaływaniem dźwięku. Zakres zagadnień rozpatrywanych w obszarze akustyki jest bardzo rozległy, można wyliczyć kilkadziesiąt specjalistycznych działów poświęconych różnorakiej problematyce. Podstawy teoretyczne nakreśla akustyka fizyczna, która ma wiele odniesień i zastosowań praktycznych w różnych dziedzinach wiedzy i techniki, również w architekturze i budownictwie.

Akustyka w odniesieniu do budownictwa najczęściej kojarzy się z salami koncertowymi, wnętrzami przeznaczonymi do słuchania muzyki. Zakres zagadnień akustycznych występujących w budownictwie jest jednak znacznie szerszy. Jednym z istotnych aspektów jest ochrona przed hałasem w budynku i w środowisku zewnętrznym, ocena jego dokuczliwości i szkodliwości oraz stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych. Uwzględniany jest hałas od urządzeń i instalacji technicznych, środków komunikacji, a także hałas bytowy powodowany obecnością i aktywnością użytkowników budynku. Wiąże się z tym problem izolacyjności akustycznej przegród budowlanych, powstawania i przenoszenia dźwięków powietrznych i materiałowych, transmisji energii akustycznej w strukturze budynku, oraz skutecznych metod jej ograniczania. Użytkowanie obiektów budowlanych powoduje także emisję hałasu do środowiska zewnętrznego. Dotyczy to przede wszystkim obiektów przemysłowych i komunikacyjnych, ale także realizowanych w ramach budownictwa ogólnego, urządzenia należące do ich wyposażenia technicznego mogą być szczególnie dokuczliwe w środowisku zurbanizowanym, w gęstej zabudowie miejskiej.

Niniejsza publikacja jest poświęcona zagadnieniom akustycznym, jakie występują w budownictwie. Koncentruje się głównie na budownictwie mieszkaniowym, ale omawiane są również wybrane problemy dotyczące budynków użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych oraz inżynierskich stanowiących źródło hałasu.

W Polsce jest obecnie nowelizowana seria podstawowych norm określających wymagania akustyczne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rewidowane są normy europejskie określające zasady badań akustycznych elementów budowlanych i budynku, a także normy projektowe pozwalające na określenie jego właściwości akustycznych na podstawie właściwości elementów składowych. Gotowa jest także końcowa wersja normy odnoszącej się do hałasu środowiskowego. W publikacji zostały uwzględnione uwarunkowania wynikające z tych działań.

Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się budownictwem: projektantów, inwestorów, deweloperów, ale także planistów, urbanistów, lokalnych władz podejmujących decyzje w zakresie budownictwa. Zawiera kompletną wiedzę w zakresie akustyki budowlanej i niezbędny warsztat dla projektanta. Będzie również przydatna studentom oraz wykładowcom budownictwa, akustyki oraz inżynierii dźwięku.

Książka ta stanowi bardzo potrzebną i oczekiwaną pozycję. Opracowana została w sposób dokładny i systematyczny. Poziom przedstawienia zagadnień akustycznych jest wysoki. Autor dołożył starań, aby prezentowane treści zostały przedstawione w sposób zwięzły, logiczny i przystępny. Dlatego praca jest bardzo cennym materiałem o istotnych walorach zarówno dydaktycznych jak i praktycznych. Autor postawił sobie za zadanie przedstawienie zagadnień akustycznych z punktu widzenia budownictwa dla osób, które nie są specjalistami z zakresu akustyki. Starał się stworzyć podręcznik akustyki budowlanej między innymi dla osób zajmujących się budownictwem i gospodarką przestrzenną. Książkę należy uznać za osiągnięcie stanowiące znaczący wkład Autora przy rozpowszechnianiu i przybliżaniu wiedzy z zakresu akustyki architektonicznej. - Prof. dr hab. inż. Jan Adamczyk, AGH

Książka „Akustyka w budownictwie” porusza szereg praktycznych zagadnień związanych z kształtowaniem warunków akustycznych w otoczeniu budynku oraz parametrów akustycznych budynku, wpływających na ocenę jego jakości użytkowej. Przedstawia podsumowanie doświadczeń, badań laboratoryjnych i terenowych oraz projektów i ekspertyz z zakresu akustyki budowlanej, architektonicznej i środowiskowej, wykonanych w okresie ponad 25 lat w Zakładzie Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej. Jest wartościową pozycją z zakresu problemów akustyki występujących w praktyce budowlanej, zwłaszcza w obiektach mieszkaniowych i użyteczności publicznej. Uzupełnia ona obecną ofertę rynku wydawnictw z zakresu szeroko rozumianego budownictwa i gospodarki przestrzennej. Stanowi wartościową pozycję w bibliotece inżynierów/specjalistów zajmujących się problemami ochrony przed hałasem wewnętrznym i zewnętrznym budynku oraz środowiska go otaczającego.  - Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin, Politechnika Łódzka

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych oznaczeń

Wprowadzenie

1. Warunki akustyczne w środowisku

1.1. Powstawanie i rozchodzenie się dźwięku w polu swobodnym

1.1.1. Emisja i imisja dźwięku

1.1.2. Parametry pola akustycznego

1.1.3. Warunki propagacji dźwięku w przestrzeni otwartej

1.2. Jednoliczbowe wskaźniki oceny hałasu

1.3. Parametry akustyczne źródła dźwięku

1.3.1. Moc akustyczna

1.3.2. Poziom mocy akustycznej a poziom ciśnienia akustycznego

1.3.3. Metody określania parametrów akustycznych źródeł hałasu

1.4. Charakterystyka głównych źródeł hałasu środowiskowego

1.4.1. Komunikacja drogowa

1.4.2. Hałas lotniczy

1.4.3. Hałas kolejowy

1.4.4. Obiekty i instalacje przemysłowe

1.4.5. Działalność usługowa, gastronomia, rozrywka i rekreacja

1.4.6. Roboty budowlane

1.5. Środowiskowe uwarunkowania budownictwa

1.5.1. Zarządzanie hałasem środowiskowym

1.5.2. Ocena środowiskowa inwestycji budowlanych

1.5.3. Planowanie akustyczne w gospodarce przestrzennej

1.6. Racjonalne stosowanie drogowych ekranów akustycznych

1.7. Mapa hałasu, narzędzie planisty i architekta

1.8. Ocena jakości akustycznej terenów zabudowy mieszkaniowej

2. Kształtowanie właściwości akustycznych budynku

2.1. Wprowadzenie do akustyki architektonicznej

2.2. Rozprzestrzenianie się dźwięku w budynku

2.2.1. Zjawisko pochłaniania i odbicia dźwięku

2.2.2. Podstawowe parametry akustyczne wnętrza i budynku

2.3. Parametry określające właściwości izolacyjne wyrobów budowlanych

2.3.1. Podstawy teoretyczne

2.3.2. Izolacyjność akustyczna właściw

2.3.3. Właściwości akustyczne małych elementów budowlanych

2.3.4. Szczeliny i uszczelnienia

2.3.5. Poprawa izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych

2.3.6. Poziom uderzeniowy znormalizowany

2.3.7. Poprawa izolacyjności od dźwięków uderzeniowych

2.3.8. Sztywność dynamiczna

2.3.9. Oporność przepływu powietrza

2.4. Właściwości dźwiękochłonne

2.5. Model transmisji dźwięku w budynku

2.5.1. Ogólne założenia i ograniczenia modelu

2.5.2. Transmisja dźwięków powietrznych

2.5.3. Dźwięki uderzeniowe

2.5.4. Przegrody zewnętrzne

2.6. Parametry akustyczne budynku wyznaczone na podstawie badań terenowych

2.6.1. Izolacyjność od dźwięków powietrznych

2.6.2. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych

2.6.3. Izolacyjność akustyczna przegrody zewnętrznej

2.7. Pomiarowa analiza dróg transmisji dźwięku

3. Charakterystyka akustyczna elementów i wyrobów budowlanych

3.1. Ściany masywne

3.1.1. Pojedyncze ściany jednorodne

3.1.2. Ściany z pustaków ceramicznych

3.1.3. Ściany betonowe w szalunku z elementów styropianowych

3.1.4. Ściany podwójne

3.2. Lekkie konstrukcje szkieletowe

3.2.1. Płyty gipsowo-kartonowe

3.2.2. Ściany szkieletowe

3.3. Drzwi

3.4. Dodatkowe ustroje izolacyjne

3.4.1. Okładziny ścian wewnętrznych

3.4.2. Lekkie ocieplenia ściany zewnętrznej

3.5. Elementy ściany zewnętrznej

3.5.1. Część pełna ściany

3.5.2. Część przezierna

3.5.3. Nawiewniki powietrza

3.5.4. Okno z nawiewnikiem powietrza

3.5.5. Okiennice

3.6. Stropy

3.7. Podłogi

3.8. Ochrona przed hałasem uderzeniowym z bszaru komunikacji ogólnej

3.9. Materiały, wyroby i ustroje dźwiękochłonne

3.10. Izolacyjność akustyczna a właściwości termiczne przegród

3.10.1. Jednorodne przegrody masywne

3.10.2. Ceramika drążona

3.10.3. Lekkie płyty warstwowe

3.10.4. Okna, szyby i oszklenia

3.10.5. Przegrody wewnętrzne

4. Uwarunkowania formalne ochrony akustycznej budynku

4.1. Rozporządzenie CPR

4.2. Przepisy prawa budowlanego

4.3. Normy

5. Ochrona przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym

5.1. Specyficzny charakter budownictwa mieszkaniowego

5.2. Źródła hałasu w budynku mieszkalnym

5.2.1. Hałas dobiegający z zewnątrz

5.2.2. Wyposażenie techniczne budynku

5.2.3. Hałas bytowy

5.3. Wymagania akustyczne

5.3.1. Izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych

5.3.2. Dopuszczalny poziom hałasu instalacyjnego

5.3.3. Ocena hałasu niskoczęstotliwościowego

5.3.4. Izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych

5.3.5. Parametry akustyczne stropów

5.3.6. Ochrona przed drganiami

5.3.7. Emisja hałasu do środowiska

5.4. Estetyka i komfort akustyczny

5.5. Budynki mieszkalne o podwyższonym standardzie akustycznym

5.5.1. Ocena wartości użytkowej mieszkania

5.5.2. Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych

5.6. Modernizacja budynków mieszkalnych

6. Wybrane zagadnienia akustyczne w budynkach użyteczności publicznej

6.1. Zakres i specyfika zagadnień akustycznych wynikająca z funkcji budynku

6.2. Przegrody zewnętrzne

6.3. Podział przestrzeni wewnątrz budynku

6.3.1. System suchej zabudowy

6.3.2. Inne lekkie przegrody wewnętrzne

6.3.3. Sufity podwieszane

6.3.4. Podłogi podniesione

6.3.5. Pomieszczenia typu open space

6.4. Wentylacja mechaniczna w budynku

6.5. Warunki pogłosowe i zrozumiałość mowy

6.5.1. Komunikacja werbalna i ocena zrozumiałości

6.5.2. Warunki akustyczne w szkołach

6.5.3. Inne obiekty użyteczności publicznej

6.6. Wnętrza przeznaczone do prezentacji słownych i słuchania muzyki

6.6.1. Wprowadzenie

6.6.2. Dźwięki odbite i pogłos

6.6.3. Siła dźwięku

6.6.4. Wczesne odbicia, iloraz energii wczesnej do późnej

Bibliografia

Przypisy

Brak załączników
Brak prenumeraty