Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Zrównoważone budynki biurowe

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 403
Data wydania: 2018-05-28
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119513-7


Wersja papierowa: 89,00 PLN

Data wydania:

28-05-2018

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

tak

 

Działalność człowieka zazwyczaj destrukcyjnie wpływa na środowisko naturalne. Dotyczy to również procesu projektowania, wznoszenia i użytkowania budynków. Stosunkowo mało osób zwraca uwagę na ten problem i stara się mu przeciwdziałać. Tymczasem, inwestując w budynki zrównoważone, których koszty budowy są nieco wyższe w stosunku do tradycyjnych, możemy ten niekorzystny wpływ ograniczyć. Jednocześnie trzeba pamiętać, że budynki są eksploatowane przez długi okres, stąd wszelkie korzyści wynikające z podnoszenia ich standardów należy rozważać w perspektywie wielu lat.

W Polsce obserwowane jest od kilku lat rosnące zainteresowanie budownictwem zrównoważonym. Dotyczy to w szczególności budynków komercyjnych, gdzie uzyskanie odpowiedniego standardu jest często głównym kryterium inwestycji. Również najemcy wybierają budynki zrównoważone, ponieważ charakteryzują się one wysoką jakością, małymi kosztami użytkowania, ekologicznymi rozwiązaniami, wysokim komfortem i prestiżem. Niestety, wiedza na temat projektowania budynków zrównoważonych jest w Polsce ciągle niewielka. Brakuje literatury omawiającej to tematykę w sposób kompleksowy i praktyczny.

Niniejsza publikacja:

  • szczegółowo omawia poszczególne etapy projektowania biurowych budynków zrównoważonych,
  • przedstawia rozwiązania oraz narzędzia istniejące na rynku polskim, odpowiednie dla krajowych uwarunkowań prawnych i klimatycznych
  • zawiera przykłady modelowych realizacji.

Proponowana książka jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się w budownictwem zrównoważonym: architektów, projektantów i doradców energetycznych oraz inwestorów zainteresowanych realizacją takich obiektów. Publikacja może być jednocześnie wykorzystywana jako podręcznik dla studentów kierunków takich jak: budownictwo, architektura i inżynieria środowiska.

Spis treści:

Przedmowa

Wstęp

1. Budownictwo zrównoważone – wprowadzenie (Szymon Firląg, Arkadiusz Węglarz)

2. Uwarunkowania prawne, normy, aktualne i przyszłe wymagania techniczne dotyczące budynków biurowych (Ewa Kosmala)

3. Systemy certyfikacji wielokryterialnej (Marcin Gawroński, Rafał Schurma)

4. Budynek w strukturze miasta – aspekty urbanistyczne kształtowania zabudowy (Michał Stangel)

5. Zrównoważone bezpośrednie otoczenie budynku, środowiskowo zrównoważona lokalizacja (Elżbieta D. Ryńska)

6. Projektowanie zintegrowane, design charette, podstawy kształtowania założeń i wytycznych projektowych budynków zrównoważonych (Bartłomiej Kisielewski)

7. Nowoczesne narzędzia (BIM) wspomagające proces projektowy, certyfikacyjny i wykonawczy (Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Joanna Rucińska)

8. Analizy LCA i LCC jako narzędzia ułatwiające odpowiedzialne wybory (Michał Piasecki)

9. Zrównoważone rozwiązania w zakresie architektury

9.1. Forma budynków (Wacław Celadyn)

9.2. Fasady (Wacław Celadyn)

9.3 Dachy (Aleksandra Witeczek)

10. Materiały konstrukcyjne i budowlane spełniające zasady zrównoważonego rozwoju (Urszula Koźmińska, Elżbieta D. Ryńska)

11. Zrównoważone rozwiązania w zakresie instalacji

11.1. Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne w obiektach biurowych (Henryk Foit, Barbara Lipska, Zbigniew Trzeciakiewicz)

11.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna (Paweł Gilewski, Arkadiusz Węglarz)

11.3. Instalacja oświetleniowa (Paweł Gilewski, Arkadiusz Węglarz)

11.4. Instalacja elektryczna (Paweł Gilewski, Arkadiusz Węglarz)

11.5. System BMS (Paweł Gilewski, Arkadiusz Węglarz)

11.6. Wytwarzanie ciepła i chłodu (Henryk Foit, Maria Hurnik, Barbara Lipska, Zbigniew Trzeciakiewicz)

12. Główne aspekty środowiskowe związane z budynkami biurowymi

12.1. Wpływ efektywności energetycznej budynków biurowych i sposobu ich zasilania na ograniczenie emisji CO2 i zużycie energii (Szymon Firląg, Michał Pierzchalski)

12.2. Rozwiązania wspomagające alternatywny transport (Paweł Gilewski, Stanisław Mrozik)

12.3. Ograniczenie efektu wyspy ciepła (Elżbieta D. Ryńska)

12.4. Ograniczenie efektu zatrucia światłem (light pollution) (Dariusz Heim)

12.5. Ograniczenie zużycia wody (Monika Lipska)

13. Jakość środowiska wewnętrznego a komfort użytkowania budynków biurowych

Wstęp (Michał Piasecki)

13.1. Komfort cieplny (Jan Kaczmarczyk)

13.2. Jakość powietrza wewnętrznego (Jan Kaczmarczyk)

13.3. Komfort akustyczny (Elżbieta Nowicka)

13.4. Jakość oświetlenia i dostęp do światła dziennego (Dariusz Heim)

13.5. Materiały budowlane i wykończeniowe o niskiej emisji zanieczyszczeń (Anna Goljan)

14. Organizacja procesu projektowego oraz budowy w sposób zrównoważony środowiskowo (Marcin Gawroński)

15. Procedury odbiorowe oraz procedury kontroli jakości robót budowlanych (Arkadiusz Węglarz)

16. Przykłady zrównoważonych budynków biurowych w Polsce (Alicja Kuczera)

Brak załączników
Brak prenumeraty