Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wyd. 1

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 210
Data wydania: 2019-01-09
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-120337-5


Wersja papierowa: 74,00 PLN

Data wydania:

09-01-2019

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Obiegowa opinia głosi, że dobrze zawarta umowa jest podstawą sukcesu podjętego przedsięwzięcia budowlanego tworząc ład w działaniach stron, promując współpracę, a nie konflikt, przynosząc obopólne korzyści. Podstaw sukcesu może być więcej, na pewno jednak umowa wywołuje wiele istotnych następstw o charakterze organizacyjnym i ekonomicznym, z którymi strony muszą się liczyć, składając podpisy pod jej treścią.

W ramach operacji zawarcia umowy trzeba zatem podjąć, oprócz wielu innych, dwie kluczowe decyzje, a mianowicie:

  • decyzję dotyczącą tekstu przyszłej umowy,
  • decyzję dotycząca sposobu postępowania prowadzącego do zawarcia umowy.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie kwestii organizacyjnych i ekonomicznych związanych z kontraktowaniem realizacji przedsięwzięć budowlanych w ramach istniejącego porządku prawnego. Omówiono także szczególne rodzajów umów związane z realizacją przedsięwzięć budowlanych, takie jak umowy o projekt i budowę, umowy o zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym i inne, funkcjonujące w obrębie budownictwa.

Istotnym walorem pracy jest prezentacja nowoczesnych systemów realizacji – zarówno form kontraktów budowlanych różniących się sposobem określania wynagrodzenia i sposobu podziału ryzyka finansowego, jak i strategii realizacji przedsięwzięć, sposobów podziału zadań i układów stosunków umownych – sprawdzonych w krajach wysoko rozwiniętych.

Spis treści: 

Wprowadzenie

1. Podstawy prawne kontraktowania 

1.1. Pojęcie umowy o roboty budowlane  

1.2. Zasada swobody umów 

2. Charakterystyka przedsięwzięć budowlanych   

2.1. Cechy przedsięwzięć budowlanych 

3. Umowy o roboty budowlane 

3.1. Tradycyjne podejście do realizacji przedsięwzięć budowlanych 

3.2. Sposoby ustalenia ceny umownej 

3.3. Następstwa przyjętych sposobów ustalenia ceny 

3.4. Podstawowe odmiany umów zawierane według zasady niezmiennej ceny  

3.5. Zasada zwrotu kosztów – warianty i rozliczenia 

3.6. Zestawienie podstawowych zalet i wad niezmiennej ceny i zwrotu kosztów dla klienta przedsiębiorstwa budowlanego  

3.7. Wybór sposobu ustalenia ceny 

3.8. Modyfikacje zasady zwrotu kosztów 

3.9. Struktura umowy 

4. Postępowanie prowadzące do zawarcia umowy o roboty budowlane  

4.1. Ogólna zasada wyboru sposobu postępowania 

4.2. Obiektywizacja wyboru wykonawcy 

4.3. Prekwalifikacja wykonawców robót budowlanych  

5. Przetarg 

5.1. Rodzaje przetargów 

5.2. Procedura przetargu nieograniczonego 

5.3. Procedura przetargu ograniczonego  

5.4. Podejmowanie decyzji o udziale w przetargu 

5.5. Identyfikacja i ocena ryzyka realizacji przedsięwzięcia budowlanego przez wykonawcę  

5.6. Przygotowanie oferty 

5.7. Prezentacja przedsiębiorstwa w ramach postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o roboty budowlane 

5.8. Strategia przetargowa wykonawcy budowlanego 

5.9. Zalety i wady przetargu nieograniczonego i ograniczonego 

6. Negocjacje 

6.1. Kiedy podejmować negocjacje? 

6.2. Sprawy do negocjacji  

6.3. Aspekty psychospołeczne i proceduralne  

6.4. Fazy negocjacji  

6.5. Organizacja zespołu negocjującego  

6.6. Zalety i wady konkurencji i negocjacji  

7. Przetarg dwustopniowy

7.1. Procedura I 

7.2. Procedura II 

8. Umowy o projektowanie i budowę 

8.1. Wprowadzenie

8.2. Wybór umowy o projektowanie i budowę  

8.3. Przygotowanie dyspozycji klienta  

8.4. Wybór kontrahenta  

8.5. Opracowanie i realizacja umowy  

8.6. Zalety i wady umów o projektowanie i budowę  

9. Umowy o zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym  

9.1. Ogólna charakterystyka  

9.2. Obowiązki kontrahenta świadczącego usługę zarządzania  

9.3. Wybór kontrahenta przyjmującego usługę zarządzania 

9.4. Proces wyboru kontrahenta przyjmującego usługę zarządzania  

9.5. Powiązania umowne i operacyjne pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia i ich konsekwencje

9.6. Zalety i wady umów o zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym 

9.7. Umowa o zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym a umowa o zastępstwo inwestycyjne

10. Umowy o projektowanie i zarządzanie w budownictwie

10.1. Wprowadzenie

10.2. Kontrahent projektowania i zarządzania

10.3. Proces zawierania umowy 

10.4. Obowiązki kontrahenta projektowania i zarządzania 

10.5. Zalety i wady umów o projektowanie i zarządzanie

11. Umowy o realizację serii obiektów budowlanych  

11.1. Ogólna charakterystyka  

11.2. Postępowanie prowadzące do zawarcia umowy  

11.3. Umowa pierwsza i kolejne  

11.4. Zalety i wady umów o realizację serii obiektów budowlanych  

12. Umowy partneringu w realizacji przedsięwzięć budowlanych  

12.1. Wybór partneringu jako sposobu realizacji przedsięwzięcia  

12.2. Wybór partnera/partnerów

12.3. Tworzenie zespołu partnerskiego  

12.4. Sporządzenie umowy 

12.5. Zalety i wady umowy partneringu

13. Warunki kontraktowe FIDIC

13.1. Wprowadzenie  

13.2. Tęczowy Zestaw  

13.3. Czerwona Książka  

13.4. Opinie o stosowaniu kontraktowych warunków FIDIC  

Zakończenie  

Literatura 

Spis rysunków i tabel

Brak załączników
Brak prenumeraty