Artykuł Dodaj artykuł

Stabilny poziom zdolności kredytowej

Z analizy przeprowadzonej przez Dom Kredytowy Notus i MarketMoney.pl wynika, że ciągu miesiąca zdolność kredytowa potencjalnych kredytobiorców nie uległa praktycznie żadnym zmianom. Większe różnice będzie można zaobserwować po nowym roku, kiedy wejdzie w życie znowelizowana rekomendacja S.

Analiza zdolności kredytowej Domu Kredytowego Notus i MarketMoney.pl

Z analizy przeprowadzonej przez Dom Kredytowy Notus i MarketMoney.pl wynika, że ciągu miesiąca zdolność kredytowa potencjalnych kredytobiorców nie uległa praktycznie żadnym zmianom. Większe różnice będzie można zaobserwować po nowym roku, kiedy wejdzie w życie znowelizowana rekomendacja S.

Stopy procentowe, które wpływają na wysokość oprocentowania kredytów, pozostają na niezmienionym poziomie od lipca. Sytuacja taka powinna się utrzymywać również w kolejnych miesiącach. Rada Polityki Pieniężnej raczej nie planuje kolejnych obniżek, dzięki czemu WIBOR 3M od trzech miesięcy przyjmuje średnią wartość około 2,69%. Druga składowa oprocentowania, czyli marża banku również utrzymuje się na stałym poziomie. Wzrost marż, w przypadku modelowych klientów, wyniósł we wrześniu zaledwie 0,08% w przypadku rodziny i 0,04% w przypadku singla. Można więc przyjąć, że oprocentowanie nie uległo zmianie.

Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które przyjmujemy, jako podstawę do określenia dochodu naszych modelowych kredytobiorców, spadło o 70 złotych (niecałe 2%).

Do końca roku sytuacja kredytobiorców pewnie nie ulegnie zmianie. Nowy rok powinien przynieść kilkuprocentową poprawę zdolności, dzięki korzystniejszemu sposobowi liczenia zdolności kredytowej. Wydłużony zostanie okres kredytowania, który banki biorą pod uwagę, określając możliwości kredytowe wnioskodawców. Obecnie nie może on być dłuższy niż 25 lat niezależnie od tego na jaki czas zaciągany jest kredyty. Od stycznia będzie on mógł wynieść nawet 35 lat, przy czym banki nie będą już mogły udzielać kredytów na dłuższy okres niż właśnie 35 lat (obecnie są dostępne kredyty nawet na 50 lat).

Michał Krajkowski - główny analityk, Dom Kredytowy Notus
W kolejnym miesiącu zdolność kredytowa przykładowych kredytobiorców praktycznie się nie zmieniła. Obserwowane zmiany są właściwie symboliczne i nie wywołują rewolucji na rynku kredytowym. Trudno jednak było oczekiwać większych zmian, gdyż nie nastąpiły znaczące zmiany czynników, które decydują o zdolności kredytowej. Średnie oprocentowanie kredytów wzrosło minimalnie, ale nie była to tak duża zmiana, aby przesądzić o gruntownym spadku czy wzroście zdolności kredytowej. Także przeciętne wynagrodzenie spadło, ale podobnie jak przy zmianie oprocentowania nie był to czynnik decydujący od zdolności.

W kolejnych miesiącach nie należy oczekiwać dużych zmian w oprocentowaniu i wynagrodzeniach, ale na wzrost dostępności kredytu może mieć wpływ wdrożenie Rekomendacji S przez banki. Wydłużenie okresu spłaty o 5 lat na potrzeby liczenia zdolności kredytowej może zaowocować jej wzrostem o około 5-7 procent.

Zdolność kredytowa rodziny

Średnia zdolność kredytowa modelowej rodziny wyniosła we wrześniu 397 tys. złotych. To o 2 procent miej niż miesiąc wcześniej. Mimo że średnia z 18 banków uległa tylko niewielkim zmianom, to w niektórych z nich osobno, można zaobserwować większe równice. Pierwszy raz od kilku miesięcy Bank Millennium nie oferuje najwyższej kwoty kredytu. We wrześniu modelowi kredytobiorcy, najwięcej, bo 488 tys. złotych, mogli otrzymać w banku Pekao S.A. Oferuje on naszym kredytobiorcom 32 tysiące złotych więcej pożyczki niż w sierpniu. Na drugim miejscu, po raz pierwszy na podium znalazł się Eurobank z kredytem na kwotę 419 tys. złotych. Na trzecim mBank z kwotą 409 tys. złotych – o 16 tys. złotych niższą niż miesiąc wcześniej.

Zdolność kredytowa rodziny
okres zdolność kredytowa różnica wzrost
marzec 2013 364 120 zł  -  -
kwiecień 2013 415 051 zł 50 931 zł 14 procent
maj 2013 412 714 zł -2 337 zł - 1 procent
czerwiec 2013 405 513 zł -7 201 zł - 2 procent
lipiec 2013 420 227 zł 14 714 zł 4 procent
sierpień 2013 404 906 zł - 15 321 zł - 4 procent
wrzesień 2013 397 131 zł -7 775 zł -2 procent

Opracowanie własne DK Notus i MarketMoney.pl

Konrad Pluciński – ekspert MarketMoney.pl
Oprócz wydłużenia okresu kredytowania przyjmowanego do liczenia zdolności kredytowej, znowelizowana rekomendacja S wprowadza również inne modyfikacje.

Zmianie ulegnie sposób w jaki jest ustalany maksymalny poziom zobowiązań w relacji do dochodów (tzw. współczynnik DtI). Obecnie jest on sztywny i wynosi 65% i 50% w przypadku osób zarabiających poniżej średniej krajowej. Po nowym roku banki będą mogły same ustalać jego poziom. To jednak wcale nie musi oznaczać zmian na lepsze. KNF podkreśla  w rekomendacji, że bank powinien zwracać szczególną uwagę na sytuacje, w których wskaźnik DtI przekracza 40% w przypadku kredytobiorców z dochodem poniżej przeciętnego poziomu i 50% w pozostałych przypadkach.

Zdolność kredytowa singla

Modelowy singiel mógł we wrześniu otrzymać 216 tysięcy złotych kredytu, czyli niecałe 2,2 tys. złotych więcej niż w sierpniu (wzrost zdolności o 1 procent). Pierwsza trójka banków pozostała bez zmian. Najwięcej kredytu przyznałby bank Pekao S.A.- 270 tys. złotych, to o 3 tys. więcej niż miesiąc wcześniej. Na drugim miejscu, podobnie jak w sierpniu, znalazł się mBank z kredytem na kwotę 267 tysięcy (wzrost zdolności o 4 tysiące). Trzecie miejsce, to Bank BGŻ z 245 tys. złotych kredytu (zdolność wyższa aż o 15 tys. złotych).

Zdolność kredytowa singla
okres zdolność kredytowa różnica wzrost
marzec 2013 191 174 zł  -  -
kwiecień 2013 212 042 zł 20 868 zł 11 procent
maj 2013 206 777 zł -5 265 zł -2 procent
czerwiec 2013 204 286 zł 2 491 zł -1 procent
lipiec 2013 220 809 zł 16 523 zł 8 procent
sierpień 2013 214 211 zł -6 598 zł -3 procent
wrzesień 2013 216 295 zł 2184 1 procent

Opracowanie własne DK Notus i MarketMoney.pl

 

Konrad Pluciński - MarketMoney.pl
Michał Krajkowski – Dom Kredytowy Notus

 


 

Metodologia badania

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych z 18 banków (Alior, BGŻ, BOŚ, BPH, BZ WBK, Credit Agricole, Deutsche Bank, Eurobank, Getin Noble, ING, Millennium, Multibank, Nordea, mBank, Pekao SA, PKO BP, Pocztowy, Raiffeisen Polbank).

Wyliczenia dotyczą dwóch różnych kredytobiorców: rodziny i singla. W pierwszym przypadku do kredytu przystępuje małżeństwo mające dziecko na utrzymaniu. Kredytobiorcy mają po 35 lat; ich łączne dochody, to dwukrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (7 520,90 zł brutto wg danych za sierpień 2013); spłacają ratę kredytu w wysokości 300 zł miesięcznie (kredyt gotówkowy w wysokości 5 tys. zł z oprocentowaniem 9,9 procent zaciągnięty na okres 18 miesięcy); posiadają również kartę kredytową z limitem 5 tys. zł i średnim miesięcznym wykorzystaniem limitu 1 tys. zł.

Drugi kredytobiorca, to singiel w wieku 30 lat osiągający dochody w wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (3 760,45 zł brutto miesięcznie wg. danych za sierpień 2013). Posiada limit na karcie kredytowej w wysokości 2 tys. zł ze średnim wykorzystaniem 500 zł miesięcznie.

Zdolność kredytowa została wyliczona na podstawie kalkulatorów bankowych obowiązujących w czerwcu 2013 roku, przy założeniu, że:

• klienci nie są klientami banku (oferta dla nowych klientów),
• klienci skorzystają z niskokosztowych produktów banku, takich jak konto wraz z zagwarantowaniem wpływów wynagrodzenia lub karta kredytowa,
• opłaty okołokredytowe nie są kredytowane,
• klienci posiadają 20 procent wkładu własnego i wnioskują o kredyt na 30 lat.

Podobne artykuły