Artykuł Dodaj artykuł

Koniec roku z wyższą zdolnością kredytową

Utrzymujący się, niski koszt kredytu przyczynia się do wzrostu zainteresowania zakupem własnego mieszkania. Rosnąca zdolność kredytowa sprawia, że kredytobiorca może pozwolić sobie na zakup większej nieruchomości, a nadchodzące zmiany w regulacjach powodują, że spora część nabywców będzie się starać sfinalizować transakcje jeszcze w tym roku.

Utrzymujący się, niski koszt kredytu przyczynia się do wzrostu zainteresowania zakupem własnego mieszkania. Rosnąca zdolność kredytowa sprawia, że kredytobiorca może pozwolić sobie na zakup większej nieruchomości, a nadchodzące zmiany w regulacjach powodują, że spora część nabywców będzie się starać sfinalizować transakcje jeszcze w tym roku.
 
Jesień przyniosła wyraźne ożywienie na rynku nieruchomości. Po zakończeniu sezonu urlopowego nabywcy przystąpili do działania. Część z nich z determinacją dąży do sfinalizowania transakcji jeszcze przed końcem roku. Do zakupu zachęca przede wszystkim niski koszt kredytu. Stopy procentowe najprawdopodobniej pozostaną na rekordowo niskim poziomie co najmniej do połowy przyszłego roku. WIBOR 3M oscylujący od dłuższego czasu w okolicach 2,66% - 2,67% nawet przy rosnących marżach bankowych sprawia, że finalne oprocentowanie kredytu nie przekracza 4,5% w skali roku. Daje to ratę w wysokości około 500 złotych za każde 100 tysięcy złotych kredytu zaciągniętego na okres 30 lat.
 
Nowych właścicieli znajdują zarówno mieszkania na rynku wtórnym, jak i pierwotnym. W efekcie notowane od dawna spadki cen wyraźnie wyhamowały. W przypadku nieruchomości kupowanych od deweloperów, w następstwie niższej podaży, w niektórych miastach zanotowano nawet niewielkie wzrosty cen. Zwiększonego zainteresowania nowymi mieszkaniami można się spodziewać po Nowym Roku. Wtedy zacznie działać rządowy program dopłat do kredytów mieszkaniowych. Mieszkanie dla Młodych obejmie wyłącznie nieruchomości z rynku pierwotnego.
 
Najnowszy raport AMRON-SARFiN podaje, że już drugi kwartał z rzędu rośnie również wartość oraz liczba nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się kredyty bez wkładu własnego. Liczba kredytów z LTV wyższym niż 80% w trzecim kwartale bieżącego roku wzrosła aż o 6 punktów procentowych osiągając poziom prawie 53% wszystkich nowych kredytów. Finansowanie pożyczką bankową 100% wartości nieruchomości będzie możliwe tylko do końca roku. O kredyt taki starają się przede wszystkim osoby które nie posiadają oszczędności i jednocześnie planują zakup mieszkania na rynku wtórnym - nie objętym programem MdM, lub z innych powodów nie kwalifikują się na niego. Pozostali w ramach dopłat będą mogli otrzymać nawet 15% wartości nieruchomości na pokrycie brakującego wkładu własnego.
 
W przypadku osób spełniających założenia programu dopłat może jednak pojawić się inny problem – mała liczba mieszkań, których cena będzie spełniała wymogi stawiane przez ustawę. Szczególnie trudne może okazać się kupno mieszkania w największych miastach takich jak Warszawa, Kraków, czy Wrocław. Problem może pojawić się również przy zakupie mieszkania w całkiem małych miejscowościach. Tutaj niska dostępność będzie powodowana małym zainteresowanie deweloperów takimi lokalizacjami.
 
Michał Krajkowski – główny analityk, Dom Kredytowy Notus
 
Ostatnie tygodnie przyniosły wzrost zdolności kredytowej. Największy na to wpływ miał wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, na podstawie którego wyliczana jest zdolność w analizowanych przypadkach. Pomimo niekorzystnych zmian w oprocentowaniu kredytów dostępne kwoty wzrosły o kilka procent. Wpływ na rosnącą zdolność kredytową miało także wprowadzenie nowych regulacji wynikających z Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego. Część instytucji zaczęła liczyć zdolność dla 30 letniego okresu kredytowania, a nie jak dotychczas nakazywał nadzór dla 25 lat. Przełożyło się to na większe możliwości w zaciągnięciu kredytu. W najbliższych tygodniach należy oczekiwać dalszego wzrostu zdolności kredytowej, co będzie wynikać z wdrożenia Rekomendacji S przez kolejne banki.”
 
Zdolność kredytowa rodziny
 
W listopadzie kolejny miesiąc z rzędu rosły marże. Co prawda w przypadku modelowej rodziny wzrost wyniósł zaledwie 0,03 punktu procentowego, a w przypadku singla 0,04 punktu, jednak w ciągu ostatnich 4 miesięcy marże wzrosły odpowiednio o 0,18 i 0,12 punktu. Przy stałym poziomie stawki bazowej powoduje to realny wzrost oprocentowania kredytów. Nie jest on jednak na tyle duży, by zniwelować wzrost zdolności spowodowany wyższymi dochodami. W październiku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, przyjmowane w naszej symulacji jako dochód wnioskodawców, wzrosło o 62,23 zł (+1,68%). Na korzyść działa również stopniowe dostosowywanie banków do wymogów znowelizowanej rekomendacji S.
 
W poprzednim miesiącu statystyczna, trzyosobowa rodzina mogła otrzymać kredyt na średnią kwotę w wysokości 420 tys. złotych. Jest to o 12,7 tys. zł wyższa zdolność niż miesiąc wcześniej. Kwota ta w zależności od lokalizacji pozwala na kupno mieszkania większego nawet o 3-4 metry kwadratowe. Podobnie jak w październiku najwyższą kwotę oferowały Bank Millennium - 490 tys. złotych, Pekao S.A. - 485 tys. złotych i Bank BGŻ - 432 tys. złotych.
 
Zdolność kredytowa rodziny
Opracowanie własne DK Notus i MarketMoney.pl

Konrad Pluciński – ekspert MarketMoney.pl
 
Dzięki niskim stopom procentowym rekordowo niskie są również raty kredytów. Trzeba jednak pamiętać, że półtora roku temu stopy były prawie dwa razy wyższe niż obecnie. Ich powrót do poziomu z lipca 2012 przy kredycie na 300 tys. złotych, na 30 lat z marżą na poziomie 1,75% spowodowałby wzrost raty o ponad 460 złotych miesięcznie. Choć w najbliższym czasie taka sytuacja jest mało prawdopodobna, to jednak należy pamiętać, że oprocentowanie kredytów hipotecznych zazwyczaj jest zmienne. Zaciągnięcie kredytu przy niskim poziomie stóp nie gwarantuje utrzymania takiego oprocentowania przez cały, często kilkudziesięcioletni okres kredytowania.
 
Przed złożeniem wniosku o kredyt należy przeanalizować swoją sytuację finansową i dobrać wysokość kredytu do własnych możliwości. Należy też stworzyć finansowa poduszkę bezpieczeństwa, czyli zgromadzić środki, które zabezpieczą kredytobiorców przed okresowym wzrostem raty lub czasową utratą płynności finansowej.
 
Zdolność kredytowa singla
 
Singiel w listopadzie mógł kupić mieszkanie mniej więcej o metr kwadratowy większe niż miesiąc wcześniej. Średnio otrzymałby kwotę w wysokości 220 tys. złotych. Największą pożyczkę oferował mu mBank – 273 tys. złotych, w Banku Pekao S.A. dostałby 267 tysięcy złotych a w Banku BGŻ 240 tys. złotych.

Zdolność kredytowa singla
Opracowanie własne DK Notus i MarketMoney.pl

Metodologia badania
 
Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych z 17 banków (Alior, BGŻ, BOŚ, BPH, BZ WBK, Credit Agricole, Deutsche Bank, Eurobank, Getin Noble, ING, Millennium, Nordea, mBank, Pekao SA, PKO BP, Pocztowy, Raiffeisen Polbank). 
 
Wyliczenia dotyczą dwóch różnych kredytobiorców: rodziny i singla. W pierwszym przypadku do kredytu przystępuje małżeństwo mające dziecko na utrzymaniu. Kredytobiorcy mają po 35 lat; ich łączne dochody, to dwukrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (7 668,34 zł brutto wg danych za październik 2013); spłacają ratę kredytu w wysokości 300 zł miesięcznie (kredyt gotówkowy w wysokości 5 tys. zł z oprocentowaniem 9,9 procent zaciągnięty na okres 18 miesięcy); posiadają również kartę kredytową z limitem 5 tys. zł i średnim miesięcznym wykorzystaniem limitu 1 tys. zł.
 
Drugi kredytobiorca, to singiel w wieku 30 lat osiągający dochody w wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (3 834,17 zł brutto miesięcznie wg. danych za wrzesień 2013). Posiada limit na karcie kredytowej w wysokości 2 tys. zł ze średnim wykorzystaniem 500 zł miesięcznie.
 
Zdolność kredytowa została wyliczona na podstawie kalkulatorów bankowych obowiązujących w listopadzie 2013 roku, przy założeniu, że:
  • kredytobiorcy nie są klientami banku (oferta dla nowych klientów),
  • klienci skorzystają z niskokosztowych produktów banku, takich jak konto wraz z zagwarantowaniem wpływów wynagrodzenia lub karta kredytowa,
  • opłaty okołokredytowe nie są kredytowane,
  • klienci posiadają 20 procent wkładu własnego i wnioskują o kredyt na 30 lat.

Podobne artykuły