Artykuł Dodaj artykuł

Dobre wieści z GUS

Najnowsze odczyty danych GUS przynoszą kolejne dobre informacje dla rynku nieruchomości. Utrzymują się, a nawet przybierają na sile pozytywne tendencje na rynku pracy. Podstawowe statystyki opisujące budownictwo mieszkaniowe także wskazują na silne wzrosty.  

Najnowsze odczyty danych GUS przynoszą kolejne dobre informacje dla rynku nieruchomości. Utrzymują się, a nawet przybierają na sile pozytywne tendencje na rynku pracy. Podstawowe statystyki opisujące budownictwo mieszkaniowe także wskazują na silne wzrosty.

Zacznijmy od rynku pracy. Z wyliczeń GUS wynika, iż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 4 252,19 zł brutto. W ujęciu rocznym oznacza to silny wzrost, bo sięgający 5,3%. Ostatni raz wyższy wzrost płac w ujęciu rocznym odnotowano w 2012 r. Szczególnie istotny jest fakt, iż wraz ze wzrostem wynagrodzeń rośnie także zatrudnienie. W liczbach bezwzględnych w czerwcu zatrudnionych było 5725,7 tys. osób. To o ponad  157 tys. zatrudnionych więcej niż rok wcześniej. Jest to także najwyższy poziom od 2005 r. , czyli od czasu od kiedy GUS zbiera analogiczne dane. W ujęciu procentowym również wygląda to bardzo dobrze – wzrost zatrudnienia sięgnął 3,1% r/r. Przytaczając najnowsze statystki warto podkreślić, iż wzrosty zarówno wynagrodzeń, jak liczby zatrudnionych, okazały się w rzeczywistości większe od oczekiwań analityków.

W obliczu powyższych tendencji nie powinien dziwić fakt, iż budownictwo mieszkaniowe w dalszym ciągu rozwija się w bardzo dobrym tempie. W czerwcu inwestorzy rozpoczęli budowę ponad 9,2 tys. lokali. To o ponad 44% więcej niż rok temu, który przecież pozytywnie wyróżniał się pod tym względem. Poprzednie intensywne lata w budownictwie mieszkaniowym przynoszą coraz bardziej owocne rezultaty w postaci oddawanych do użytku mieszkań. W samym czerwcu deweloperzy oddali do użytkowania ponad 5,8 tys. lokali, co oznacza roczny wzrost o ponad 21%. Firmy deweloperskie nie zamierzają bynajmniej spoczywać na laurach, lecz będą chciały jak najlepiej wykorzystać bieżącą koniunkturę. Nie uda się to bez płynnego uruchamiania kolejnych projektów. W tym celu w analizowanym miesiącu uzyskali oni pozwolenia na budowę ponad 10,5 tys. mieszkań. To o ponad 38% lepszy wynik niż przed rokiem.

Podobne artykuły