Artykuł Dodaj artykuł

Coraz większa aktywność deweloperów w Katowicach

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowała rok 2019 na katowickim rynku nowoczesnych powierzchni biurowych.

Coraz większa aktywność deweloperów w Katowicach

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowała rok 2019 na katowickim rynku nowoczesnych powierzchni biurowych.

  • W 2019 roku w Katowicach oddano do użytku 10 tys. m2 powierzchni biurowej.
  • Popyt brutto wyniósł 82,3 tys. m2, co stanowi wzrost o 115% w stosunku do 2018 roku.
  • Stopa pustostanów zmalała o 3,2 pp. i wynosi obecnie 5,6%.
  • Absorpcja netto powierzchni biurowej w Katowicach wyniosła 24,6 tys. m2, przewyższając tym samym poziom nowej podaży.
  • Stawki bazowe czynszów utrzymały się na poziomie 14 EUR/m2/miesiąc.

Podaż

Katowice to szósty co do wielkości rynek nieruchomości biurowych w Polsce, którego całkowity zasób powierzchni oferuje łącznie 528 400 m2. W ostatnich dwunastu miesiącach katowicki rynek powiększył się o blisko 10 000 m2 w trzech projektach biurowych. W 2019 roku firma Opal oddała do użytku dwa budynki przy ulicy Brackiej 28 i 28a o łącznej powierzchni 8 400 m2. Ponadto do użytku po gruntownej modernizacji oddany został budynek przy ul. Porcelanowej 60.

Podczas gdy 2019 rok charakteryzował się ograniczoną aktywnością deweloperów w Katowicach, obecnie w budowie znajduje się już ponad 210 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej w 13 projektach. Do największych projektów planowanych do oddania możemy zaliczyć kompleks biurowy Face 2 Face (Echo Investment) o łącznej powierzchni 46 800 m2., drugą fazę projektu .KTW (TDJEstate, 39 900 m2) oraz GlobalOffice Park (Cavatina), który dostarczy na rynek ponad 59 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej.

Motywacja deweloperów do inwestowania w Katowicach jest bardzo różna, jednak czynnikiem wspólnym dla wszystkich jest oczywiście populacja całej metropolii. Oprócz metropolii Warszawskiej nie ma w Polsce drugiego tak dobrze skomunikowanego obszaru, na którym żyje i pracuje ponad 2,3 mln ludzi – mówi Tomasz Dyba, negocjator w firmie Cushman&Wakefield.

Popyt

Popyt na powierzchnie biurowe w Katowicach w 2019 roku wyniósł 82 300 m2 i był ponad dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie w 2018 roku. Nowe umowy stanowiły 56% wszystkich zawartych transakcji. Renegocjacje i ekspansje odpowiadały odpowiednio za 28% i 14% wszystkich zawartych transakcji. Do największych transakcji w Katowicach możemy zaliczyć renegocjację umowy IBM w budynku A4 Business Park I (8 650 m2), renegocjację umowy Unilever w Nowym Katowickim Centrum (7 300 m2), Perform Group wFace2Face Business Campus I (6 400 m2), umowę przednajmu Honeywell w Face 2 Face (6 350 m2) oraz transakcje Capgemini w budynkach Atrium (5 600 m2) oraz Budynku Biurowym Brema (2 200 m2).

Pustostany

Wraz z relatywnie wysoką aktywnością najemców w ostatnich dwunastu miesiącach, wskaźnik powierzchni niewynajętej zmalał do poziomu 5,6% co stanowi spadek o 3,2 pp. w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku. Relatywnie wysoki spadek dostępnej powierzchni został odzwierciedlony w wartości absorpcji netto, która wyniosła 24 600 m2, tym samym przewyższając podaż nowej powierzchni.

Czynsze

Stawki za najlepsze powierzchnie biurowe w pierwszej połowie 2019 roku kształtowały się na poziomie 14,00 EUR/ m2./ miesięcznie.

Najwyższe czynsze są osiągalne w projektach zlokalizowanych w ścisłym centrum Katowic. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest łatwość dojazdu dowolnym środkiem transportu z całego Śląska oraz wysoka dostępność zróżnicowanych punktów usługowych, ułatwiających codzienne funkcjonowanie każdego pracownika – mówi Tomasz Dyba.

Prognoza

W 2020 roku do użytku oddanych zostanie blisko 70 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej w 7 projektach, z czego znacząca większość powierzchni biurowej jest już zabezpieczona umowami przednajmu. W wyniku dużego zainteresowania najemców nowo powstałymi projektami w ostatnich miesiącach ruszyły projekty Global Office Park czy .KTW II. Szacuje się, że w latach 2021 i 2022 do użytku oddanych zostanie odpowiednio 45 200 m2 oraz 67 400 m2, dzięki czemu przez najbliższe trzy lata zasób powierzchni biurowej w Katowicach będzie się powiększać o średnio 10% rocznie.

Tak duża konkurencja wpłynie pozytywnie na jakość dostarczanych obiektów w Katowicach i wymusi na wynajmujących większą agresywności w kwestii warunków finansowych, co z kolei przyczyni się do jeszcze większej konkurencyjności Katowic w porównaniu z innymi ośrodkami miejskimi – dodaje Tomasz Dyba.

Podobne artykuły