Artykuł Dodaj artykuł

O czym trzeba pamiętać kupując mieszkanie od dewelopera?

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym to poważna transakcja. Wyjaśniamy, o czym trzeba pamiętać kupując mieszkanie deweloperskie, tak aby potem nie żałować.

O czym trzeba pamiętać kupując mieszkanie od dewelopera?

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym - o czym musisz pamiętać?

Polska to jeden z krajów Europy, które cechują się najwyższym udziałem mieszkań kupowanych od dewelopera. W niektórych miastach takie nowe „M” stanowią ponad połowę wszystkich nabywanych lokali. Dzięki ustawie deweloperskiej, zakup mieszkania na rynku pierwotnym obecnie jest o wiele bezpieczniejszy niż przed 2012 rokiem (więcej). Mimo tej pozytywnej zmiany, osoby kupujące lokum od dewelopera nie mogą zapominać o sprawdzeniu kilku istotnych kwestii. Postanowiliśmy wyjaśnić, o czym trzeba pamiętać kupując mieszkanie deweloperskie. Nasz krótki poradnik prezentuje aspekty, które nie są poruszane w wielu podobnych artykułach.

Zwrot zadatku i opłaty rezerwacyjnej to bardzo ważna sprawa …

Klienci firm deweloperskich w pośpiechu dość często zapominają o ważnych elementach transakcji. Jednym z nich są warunki ewentualnego zwrotu wpłaconych pieniędzy w razie odmownej decyzji kredytowej kilku banków. Nie można z góry zakładać, że otrzymamy potrzebny kredyt. Właśnie dlatego przezorni klienci deweloperów w umowie rezerwacyjnej i/lub umowie deweloperskiej umieszczają klauzulę, która pozwala im na odzyskanie odpowiednio opłaty rezerwacyjnej lub zadatku w razie problemów z kredytem. Warto pamiętać, że zadatek często wpłacają również osoby kupujące gotowe lokum od dewelopera. 

Odpowiednia konstrukcja zawieranej umowy sprawia, że zakup mieszkania na rynku pierwotnym jest bezpieczniejszy. Jeżeli fiasko transakcji nie stanowi winy żadnej ze stron, to można domagać się zwrócenia zadatku przez dewelopera na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Jest to jednak bardziej problematyczny wariant, który dość często kończy się w sądzie. 

Kupując mieszkanie warto również sprawdzić, czy umowne klauzule dotyczące zadatku w szczególny sposób regulują zasady takiego zabezpieczenia. Jeżeli umowa nie przewiduje żadnych szczególnych uregulowań, to zastosowanie znajdą ogólne przepisy kodeksu cywilnego związane z zadatkiem (zobacz art. 394 KC). W interesie klienta firmy deweloperskiej leży oczywiście rozszerzenie możliwości otrzymania zwrotu wpłaconego zadatku. Punkt widzenia dewelopera jest całkowicie inny. Właśnie dlatego ważne wydaje się osiągnięcie kompromisu. 

Jak najwięcej informacji musi się znaleźć w załączniku do umowy

Kolejna ważna porada również dotyczy umowy deweloperskiej, która bywa stosunkowo długa. Podwyższa to koszty związane ze sporządzeniem przez notariusza wypisów potrzebnych stronom oraz bankowi. Na całe szczęście, przepisy nakazują deweloperowi pokrycie połowy kosztów związanych z wynagrodzeniem notariusza za umowę deweloperską, wpisem roszczenia klienta do księgi wieczystej gruntu oraz sporządzeniem wypisów. Właśnie dlatego kupując mieszkanie deweloperskie nie należy zwracać dużej uwagi na objętość umowy. W umowie deweloperskiej oraz jej załącznikach powinno znaleźć się jak najwięcej informacji dotyczących konstrukcji i standardu mieszkania

Załącznikiem umowy mogą być nawet ważne elementy projektu budowlanego. Takie rozwiązanie w większym stopniu zabezpiecza klienta w razie sporu dotyczącego np. użytych materiałów lub sposobu zagospodarowania terenu wokół bloku. Zakup mieszkania na rynku pierwotnym jest bardziej bezpieczny również wtedy, gdy przyszły nabywca domu lub lokalu dokładnie zapoznał się z projektem budowlanym. Deweloper powinien udostępnić taki projekt do wglądu w swojej siedzibie. 

Moment przejęcia mieszkania w posiadanie również jest ważny 

Ustawa deweloperska w dokładny sposób reguluje między innymi kwestie związane z odbiorem lokalu lub domu. Właśnie dlatego kupując mieszkanie od dewelopera, nie trzeba obawiać się, że inwestor nie da nam czasu na dokładną ocenę przyszłego lokum. Wspomniana ustawa nie wprowadza natomiast jasnych zasad związanych z przejęciem domu lub lokalu w posiadanie. Warto zatem sprawdzić, jakie rozwiązanie tej kwestii deweloper proponuje w stosowanym wzorcu umowy. Dla wielu osób jest to ważna sprawa, ponieważ chciałyby one jak najszybciej objąć lokum w posiadanie i rozpocząć prace wykończeniowe (tak aby przyspieszyć przeprowadzkę). 

Nie każdy deweloper przekaże jednak klucze do mieszkania już po pomyślnym zakończeniu jego odbioru. Czasem trzeba będzie na to poczekać aż do podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości (umowy sprzedaży). Osoby zainteresowane jak najszybszym objęciem mieszkania w posiadanie powinny również pamiętać, że będzie się to wiązało z przejęciem kosztów dotyczących np. ogrzewania oraz zużycia wody. Umowa deweloperska powinna precyzować, kiedy dojdzie do spisania stanu liczników. Przy okazji warto również sprawdzić, czy deweloper w umowie udziela gwarancji na lokal lub dom. Będzie ona stanowiła uzupełnienie dla obowiązkowej, pięcioletniej rękojmi. Zakup mieszkania na rynku pierwotnym jest bezpieczny, ponieważ deweloper nie może uchylać się od obowiązku naprawy usterek w ramach rękojmi. 

 

Podobne artykuły