Agencja SOMA sp.j.

Agencja SOMA sp.j.

Agencja SOMA specjalizuje się we wspieraniu rozwoju firm z branży oświetleniowej, a także łączeniu polskich i międzynarodowych partnerów oraz wzmacnianiu wymiany wiedzy i doświadczeń biznesowych.


Agencja SOMA specjalizuje się we wspieraniu rozwoju firm z branży oświetleniowej, a także łączeniu polskich i międzynarodowych partnerów oraz wzmacnianiu wymiany wiedzy i doświadczeń biznesowych.

Istotnym celem działalności Agencji SOMA jest wspieranie wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami polskiego i zagranicznego biznesu, a także promocja polskiego eksportu, wynikająca z wieloletniego doświadczenia, dobrej znajomości rynku, zasad międzynarodowego marketingu oraz ścisłej współpracy z rządowymi i samorządowymi organami wspierającymi przedsiębiorców w Polsce i za granicą. Agencja SOMA to dobry i sprawdzony partner przy budowaniu, a następnie realizacji strategii rozwoju firmy w oparciu o rozwój eksportu.

Agencja SOMA to firma etyczna, zbudowana na zasadach uczciwego i odpowiedzialnego biznesu.