Artykuł Dodaj artykuł

Polacy chętniej zaciągają kredyty hipoteczne

W II kwartale bieżącego roku zanotowano wzrost zarówno liczby, jak i wartości nowoudzielanych kredytów hipotecznych. Oba wspomniane wskaźniki znajdują się jednak mimo wszystko na nieco niższym poziomie, niż miało to miejsce rok temu.

W II kwartale bieżącego roku zanotowano wzrost zarówno liczby, jak i wartości nowoudzielanych kredytów hipotecznych. Oba wspomniane wskaźniki znajdują się jednak mimo wszystko na nieco niższym poziomie, niż miało to miejsce rok temu.

Poniżej przedstawiono zestawienia danych pochodzących z raportu AMRON – SARFiN dotyczące rynku kredytów hipotecznych w Polsce, od I kwartału 2010 r. do II kwartału 2011 r.

Liczba i wartość kredytów mieszkaniowych, I kw. 2010 r. – II kw. 2011 r.

  I kw.
2010r.
II kw.
2010r.
III kw.
2010r.
IV kw.
2010r.
I kw.
2011r.
II kw.
2011r.
Liczba nowoudzielanych kredytów 48 319 63 972 61 150 56 920 57 578 62 197
Wartość nowoudzielanych kredytów (mld zł) 9,8 13,5 13,1 12,2 12,3 13,4
Liczba czynnych umów kredytowych 1 441 311 1 489 872 1 497 335 1 448 828 1 506 686 1 550 731
Łączne zadłużenie wynikające z czynnych umów kredytowych (mld zł) 217,6 245,9 247,5 263,6 265,8 283,4
Źródło: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podst. danych www.zbp.pl

W okresie od kwietnia do czerwca przełamaniu uległa dotychczasowa tendencja, systematycznego wzrostu udziału wartości kredytów złotowych w całej puli nowoudzielonych zobowiązań hipotecznych. W II kwartale obniżył się udział kredytów w rodzimej walucie, przy jednoczesnym wzroście w przypadku zarówno euro, jak i franka szwajcarskiego. Jeżeli chodzi o europejską walutę, to odnotowana zmiana oznacza pierwszy przyrost na przestrzeni roku.

Waluta
kredytu
I kw. 2010r. II kw. 2010r. III kw. 2010r. IV kw. 2010 r. I kw. 2011r. II kw. 2011r.
PLN 77,2% 71,9% 72,8% 76,6% 80,6% 78,4%
EURO 18,3% 23,6% 21,8% 17,3% 13,2% 14,1%
CHF 4,3% 4,4% 5,4% 6,1% 6,1% 7,5%
USD 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
Źródło: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podst. danych www.zbp.pl

Wzrost liczby oraz wartości udzielonych kredytów w II kwartale bez wątpienia w pewnym stopniu wynika ze zmian w rządowym programie Rodzina na swoim. Można przypuszczać, że część osób zastanawiająca się nad kupnem mieszkania przyspieszyła ostateczną decyzję, chcąc skorzystać z dofinansowania jeszcze według starych zasad.

Z kolei odnotowane rosnące zainteresowanie walutami obcymi jest w dużej mierze wynikiem czterech kolejnych podwyżek stóp procentowych przez RPP, jakie obserwowaliśmy w pierwszej połowie bieżącego roku. Sprawiły one, że obniżyła się atrakcyjność kredytów w złotym w relacji do tych denominowanych w walutach obcych. Warto dodać, że na ostateczny wybór waluty przez kredytobiorców w dużej mierze wpływają aktualne warunki umowy kredytowej. W związku z tym można stwierdzić, że część osób decydująca się na zakup mieszkania posiłkując się kredytem bankowym, zdecydowała się wybrać obecnie niższą ratę, za cenę ryzyka kursowego.

Podobne artykuły