nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

Specjaliści radzą: nie unikaj płacenia podatku od najmu

Wynajem mieszkania to obecnie jedna z najpopularniejszych form inwestowania.

logo metrohouse

Wynajem mieszkania to obecnie jedna z najpopularniejszych form inwestowania. Nisko oprocentowane lokaty sprawiają, że poszukujemy innych możliwości lokowania kapitału.

Szereg osób decyduje się na kupno mieszkania ze środków własnych lub też wspiera się niskooprocentowanymi kredytami hipotecznymi. Przy inwestowaniu w mieszkania należy także pamiętać o podatkach, które towarzyszą tego rodzaju przedsięwzięciom.

Warto płacić podatki

Nadal część z osób rozpoczynających przygodę z inwestowaniem w nieruchomości dąży do zwiększenia opłacalności biznesu omijając obowiązek podatkowy. Wiążę się to jednak z wieloma problemami, nie tylko sprowadzającymi się do zapłaty zaległego podatku. „Przy najmie możemy wyróżnić dwa obowiązki podatkowe – podatki od nieruchomości i podatek od najmu – żaden z nich nie powinien być uiszczany przez najemcę. Brak płatności któregokolwiek z nich może być dla nas bardzo problematyczny” – wyjaśnia Marta Żółkowska z Metrohouse – „Zaległości w podatkach lokalnych prowadzić mogą do problemów z uzyskaniem kredytu lub wpisem właściciela lokalu do Krajowego Rejestru Dłużników. To poważne konsekwencje, które odczuwa się przez lata. Z kolei brak płatności podatku od najmu może się wiązać z grzywną, mandatem karno-skarbowym i utratą części prawnej ochrony przy najmie okazjonalnym lokalu”.

Płacisz podatki? Zyskujesz dodatkowe zabezpieczenie

W ramach tworzącego się obecnie rynku zarządzania najmem, obserwuje się wzmożone zainteresowanie ochroną najmowanego lokalu. „Dostrzegliśmy konieczność lepszego zabezpieczenia interesów naszych klientów w ramach zarządzania najmem” – mówi Maciej Klukowski z Home Management by Metrohouse – „Dlatego zależy nam na podpisywaniu umów najmu okazjonalnego. Daje to większe gwarancje bezproblemowego najmu i skuteczniej chroni w przypadku konieczności zmiany najemcy. Nie można jednak tego zrealizować przy brak zgłoszenia najmu do Urzędu Skarbowego”. Stąd też opłacanie podatków (czy w formie zryczałtowanej czy według skali podatkowej) to nie tylko obowiązek, ale również możliwość zabezpieczenia się w przypadku niesolidnych najemców.

Ryczałt się opłaca?

„Licząc rentowność lokalu nie można pomijać kwestii podatków. Tak jak w przypadku lokat bankowych, podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) jest naliczany automatycznie, tak podatek od najmu również powinien być wyliczany przy efektywnych zyskach. Przy lokacie oprocentowanej na 2% podatek Belki to 0,38%, czyli 19% od zysku uzyskiwanego z naszych pieniędzy. Widać wyraźnie, że 8,5% podatku od najmu (liczonego od przychodu) jest zdecydowanie korzystniejsze.

Najem można uczynić jeszcze bardziej opłacalnym przy zastosowaniu przyśpieszonej amortyzacji. „Pamiętajmy, że w przypadku lokali używanych dłużej niż 6 miesięcy przed jego nabyciem sami możemy określić poziom stawki amortyzacyjnej, jednak nie więcej niż 10%. To może prowadzić do stanu, gdzie koszty wliczające amortyzację przewyższają przychody, a tym samym podatek do opłacenia spada do zera. Warto zatem skonsultować swoje plany inwestycyjne jeszcze przed zakupem mieszkania. Można bowiem stworzyć wehikuł inwestycyjny, który będzie przynosił pasywny przychód, jak to się dzieje przy mieszkaniach oddanych do zarządzania przez Home Management” – przypomina Maciej Klukowski – „W przypadku firm zarządzających nieruchomością, wszystkie wydatki na nieruchomość są udokumentowane i możliwe jest przedstawienie ich do kontroli nawet po kilku latach”. Dlatego faktury na papierze termicznym czy maile z fakturami elektronicznymi powinniśmy skopiować lub wydrukować. To może być kluczowe przy ewentualnych wyjaśnieniach z Urzędem Skarbowym.

Ważne jest również, że zmiana formy opodatkowania może być dokonywana w czasie. W przypadku wystąpienia zatem kosztów remontów czy zmian w aranżacji lokalu kolejna umowa najmu może być opodatkowana w innej skali. To daje dodatkowe korzyści podatkowe – warto jest w takim wypadku skonsultować się ze specjalistami w tym zakresie. Takie usługi nie są drogie, a pozwalają poprawić rentowność naszej inwestycji w nieruchomości.